• T6. Th5 24th, 2024

Tử Vi Bắc Phái Phi Tinh

Tử vi là môn khoa học thống kê.

Top Tags

Lương Phái Dễ Hiểu – Alexalpha

  • Home
  • Hóa Kỵ Chuyển Kỵ

Hóa Kỵ Chuyển Kỵ

Hóa Kỵ Chuyển Kỵ là một khía cạnh quan trọng, là một phần không thể thiếu trong việc phân tích tử vi theo Lương Phái. Sự hiểu biết về Hóa…

Xem về sức khỏe, bệnh tật P1_Yếu Lĩnh

1. Bệnh tật do mất cân bằng mà có, do cân bằng mà hết. Cho nên cần chú trọng tứ hóa đồng tổ và Bình hoành cùng Xuyến liên. 2.…

Xem Vận Thị Phi Kiện Tụng P1 – Yếu Lĩnh

1. Về cung chức, xem nặng trục nô bộc – huynh đệ. Nô bộc cũng là cung quan lộc của phụ mẫu, phụ mẫu là thiên di của tật ách.…

Cách Xem Lai Nhân Cung

Sử dụng Lai nhân cung và can cung ngũ hợp của Lai nhân cung. Cũng có thiên can ngũ hợp với Lai nhân cung gọi là cung Ẩn. Từ hai…

Làm Thế Nào Để Đổi Đời P3 – Giải Thích Yếu Lĩnh

7. Tự nhiên vốn có hai đầu nhân quả, động vào đầu này sẽ ảnh hưởng đầu kia Nhân – Quả như hai mặt của một bàn tay, có mặt…

Làm Thế Nào Để Đổi Đời P2 – Giải Thích Yếu Lĩnh

1. Muốn trở nên sung sướng và giàu có, đầu tiên phải trả nợ. Chưa trả được nợ thì làm ra bao nhiêu đều chảy hết về nợ cả Nợ…

Làm Thế Nào Để Đổi Đời P1 – Yếu Lĩnh

1. Muốn trở nên sung sướng và giàu có, đầu tiên phải trả nợ. Chưa trả được nợ thì làm ra bao nhiêu đều chảy hết về nợ 2. Nợ…

ĐẠI CƯƠNG QUAN ĐIỂM LUẬN MỆNH VẬN

DÒNG CHẢY QUAN TRỌNG, LIÊN TỤC CHUYỂN ĐI, TỤ ĐIỂM TỐI ƯU, CHÍNH LÀ CÂN ĐỐI Trong quá trình Lộc chuyển Kỵ hay Kỵ chuyển Kỵ thì dòng chảy liên…

You missed