• CN. Th5 26th, 2024

Tử Vi Bắc Phái Phi Tinh

Tử vi là môn khoa học thống kê.

Top Tags

Tháng: Tháng Tám 2023

  • Home
  • Tử vi bắc phái phi tinh: Điểm khởi đầu và tiếp cận

Tử vi bắc phái phi tinh: Điểm khởi đầu và tiếp cận

Người mới tiếp xúc và khám phá về tử vi bắc phái (đặc biệt là những người đã trải qua thời gian dài học tử vi nam phái), thường xuất…

Hóa Kỵ Chuyển Kỵ

Hóa Kỵ Chuyển Kỵ là một khía cạnh quan trọng, là một phần không thể thiếu trong việc phân tích tử vi theo Lương Phái. Sự hiểu biết về Hóa…

Nghệ thuật Hóa Kỵ xuất P2 Tình yêu hôn nhân và Li Dị

Tiếp tục nghệ thuật hóa kỵ xuất P1, không chỉ hóa Kỵ chuyển Kỵ gặp hóa Kỵ xuất mà thầy Lương Nhược Du còn phân tích trường hợp hóa Lộc…

Nghệ thuật Hóa Kỵ xuất (P1): Mù Quáng trong tình yêu

Tình yêu, một trong những trạng thái tinh thần phức tạp nhất của con người, luôn được tìm kiếm và trân trọng. Trong tử vi Lương Phái, tình yêu không…

Bạn quan tâm đến cung chức nào nhất trong 12 cung?

Cung chức trong tử vi được xem xét như một khía cạnh chính để hiểu về tính cách và vận mệnh của mỗi người, đóng vai trò như một “bản…

Ai mới được gọi là “người thầy”???

Ai mới được gọi là “người thầy”??? Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp những người có khả năng truyền đạt kiến thức, định hình đạo đức, và truyền động…

Tầm nhìn khởi nghiệp P1

Trong hành trình khởi nghiệp, tầm nhìn chính là ngọn đèn dẫn lối, ánh sáng chiếu rọi tương lai mà chúng ta đặt ra để đạt tới. Nó là hình…

Vô cực sinh Thái cực, thái cực sinh lương nghi

“𝑽𝒐̂ 𝒄𝒖̛̣𝒄 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝒄𝒖̛̣𝒄, 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝒄𝒖̛̣𝒄 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒍𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒊, 𝒍𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒊 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒖̛́ 𝒕𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈, 𝒕𝒖̛́ 𝒕𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝑩𝒂́𝒕 𝒒𝒖𝒂́𝒊” “𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐜𝐮̛̣𝐜” chính là trạng thái hỗn độn thuở sơ…

You missed