• T6. Th5 24th, 2024

Tử Vi Bắc Phái Phi Tinh

Tử vi là môn khoa học thống kê.

Top Tags

P1- PHONG THỦY DƯƠNG TRẠCH TỪ CÁI NHÌN TỬ VI TỨ HÓA PHI TINH

ByHoa Ban

Th7 19, 2023
Look 11

Phong thuy

Đại cương Phong Thủy Dương Trạch

Ngôi nhà cũng có nhiều điều tương đồng như con người. Con Người cần cung cấp và tiếp nhận năng lượng, tài nguyên và thông tin, tương tự như ngôi nhà cần nhập và xuất dưỡng khí, vật chất và thông tin. Đôi lúc, cả hai quá trình này đều cần thiết, và chỉ tập trung vào một phía hoặc thiếu một phía đều không mang lại sự sống. Đây chính là lý do tại sao phong thủy xem xét những yếu tố xuất nhập để đảm bảo sức khỏe cho ngôi nhà. Ngôi nhà dùng để sinh sống gọi là dương trạch, còn nơi chôn cất người đã khuất gọi là âm trạch. Ba yếu tố quan trọng trong phong thủy là khí mạch, thủy khẩu và minh đường. Chúng thể hiện nguồn năng lượng đối với ngôi nhà và môi trường xung quanh. Tam cương phong thủy cho biết nguồn năng lượng tới với ngôi nhà với cuộc đất đang xét. Khí mạch xem nguồn khí mạch. Thủy khẩu xem nơi đón nhận dòng nước châu vào chảy ra. Minh đường là nơi đón nhận ánh sáng. Khí mạch, nước và ánh sáng là ba nguồn năng lượng của phong thủy. Sau tam cương là ngũ thường. Ngũ thường phong thủy là long chân, huyệt đích, sa tú, thủy bão và hướng vượng. Tam cương hỏng thì ngũ thường không thể tốt. Ngũ thường tốt, cần có tam cương tốt để cái tốt của ngũ thường được bền vững và khẳng định. Thuật xem phong thủy dù kì ảo đến đâu cũng không nằm ngoài tam cương ngũ thường.

Phong Thủy Dương Trạch dưới cái nhìn Tứ hóa Phi Tinh

Tử vi đầu số tứ hóa phi tinh Lương phái coi Lộc Quyền là dương trong đó Lộc là thiếu dương Quyền là lão dương; coi Khoa Kỳ là âm trong đó Khoa là thiếu âm, Kỵ là lão âm. Thiếu dương là dương mới sinh, âm vẫn còn dư. Thiếu âm là âm mới sinh, dương vẫn còn dư.. Nhìn chung, thiếu dương là dương mới sinh, còn thiếu âm là âm mới sinh. Trong phong thủy, vị trí dương trạch nằm bên ngoài, còn âm trạch nằm bên trong. Tạo hợp lý sự cân bằng giữa hai yếu tố này giúp ngôi nhà hài hòa.

Sử dụng lá số tử vi tứ hóa phi tinh để xem dương trạch đơn giản chỉ là việc kết hợp âm và dương một cách hợp lý. Mỗi cá nhân sẽ có lá số tử vi riêng. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi người có khoảng thời gian thuận lợi và không thuận lợi riêng. Cùng với đó, mỗi người còn có không gian thuận lợi và không thuận lợi riêng. Đây là cơ sở của mệnh lý, một hiện tượng dựa trên thời gian và không gian. Thuật phong thủy dương trạch áp dụng trên lá số đánh giá dưới góc độ không gian. Dù bạn có áp dụng phong thủy hay không, phần này vẫn giúp bạn hiểu rõ hơn về bản chất của tứ hóa tượng Lộc Quyền Khoa Kỵ.

Sự hài hòa Âm Trạch và Dương trạch trong tử vi

Âm trạch coi trọng lai long tọa sơn, dương trạch coi trọng khí (qua lai lộ, khai môn và lập hướng). Lai lộ là con đường đi tới, khai môn là cửa mở, lập hướng là xem phương hướng liên quan. Trạch môn phải mở ở cát phương và lập ở cát hướng. Dương trạch lấy chữ Dương đặt trong tên gọi, cho biết coi trọng và nghiên cứu chủ yếu ở Dương, nhờ Dương mà biết về Âm. Nhờ đó mà nạp được cát khí giảm hung khí, tăng phúc giảm họa. Sau khi xét nạp khí thì khí đó vào dương trạch có được lưu thông hợp lý hay không, giai đoạn này giống như thức ăn đã đi qua miệng vào cơ thể. Sau khi xét khí lưu chuyển trong dương trạch hợp lý hay không, phải xét đến khi khí ra khỏi ngôi nhà có hợp lý hay không. Vì chỉ nạp không xuất là chết, mà chỉ xuất không nạp cũng chết. Xuất nạp hài hòa thì sống.

Như vậy, Âm trạch tập trung vào sự định hình của lưng và mặt của ngôi nhà, trong khi dương trạch tập trung vào việc cải thiện năng lượng. Lưng nhà nên hướng về núi, mặt nhà hướng ra hồ. Ngược lại, nếu lưng quay ra hồ, mặt hướng vào núi thì không tốt. Cửa chính nên yên lặng, trong khi cửa hậu không nên ồn ào. Phòng khách, sân trước và cửa chính nằm trong dương trạch, nên sôi động và nhiều hoạt động. Ngược lại, phòng ngủ, cửa hậu và nơi thờ cúng nằm trong âm trạch, nên yên tĩnh và êm dịu. Cảm hứng và tĩnh lặng phải hài hòa trong dương trạch. Kết quả cuối cùng của việc xem xét này là để đảm bảo sự cân bằng giữa xuất nhập, thể hiện qua sự sống và sức khỏe của ngôi nhà.

Cửa chính tĩnh lặng, cửa hậu có chợ búa ồn ào là đảo nghịch âm dương sớm muộn cũng có họa. Phòng khách vắng lặng tối tăm, phòng ngủ ồn ào chói chang là âm dương đảo nghịch sớm muộn cũng có họa. Dương động âm tĩnh, nên lập hướng cần tọa âm hướng dương. Lưng dựa vào núi, mặt ngoảnh ra hồ. Ngược lại lưng quay ra hồ, mặt úp vào núi là xấu. Mặt úp vào tường chính là diện bích sám hối, người ta chỉ làm khi có tội phải dừng lại, quay mặt vào tường hàm ý không giao tiếp với đời nữa, tập trung sửa sang lỗi lầm của mình, đó là trạng thái tĩnh tại ngừng nghỉ, không phải là trạng thái hoạt động.

One thought on “P1- PHONG THỦY DƯƠNG TRẠCH TỪ CÁI NHÌN TỬ VI TỨ HÓA PHI TINH”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You missed