• T6. Th5 24th, 2024

Tử Vi Bắc Phái Phi Tinh

Tử vi là môn khoa học thống kê.

Top Tags

Ý NGHĨA PHI HÓA QUYỀN

ByHoa Ban

Th7 18, 2023
hoa quyen

Ý nghĩa, tượng hóa quyền

Hóa Quyền là Lão Dương của tứ tượng trong Bát Quái, đại diện mùa Hạ, thuộc tượng Hỏa vượng, vạn vật phát triển lớn mạnh. Lý luận giải thích: cường thịnh (năng lượng lớn mạnh), kiểm soát, thành tựu.

Cung Mệnh Đinh Thiên Đồng hóa Quyền nhập cung Phu Thê: Bản thân thể hiện sự tích cực và muốn kiểm soát đối với cung Phu Thê, trong mối quan hệ đối đãi giữa vợ chồng muốn được nắm quyền, chủ động theo đuổi tình cảm.

Đọc thêm Cung Mệnh phi hóa Quyền

Do đó, Hóa quyền nghĩa là:

+ Cường thịnh: năng lượng lớn mạnh, là năng lực, năng lượng, sức mạnh.

+ Kiểm soát: được thể hiện trên phương diện tính cách (Mệnh, Phúc đức vốn có khả năng suy nghĩ. Cung Thiên di là khả năng đối nhân xử thế).

+ Thành tựu (sử dụng với nghĩa của động từ): Áp dụng cho tất cả người, sự việc.

Quyền là một loại biểu hiện của năng lực, không phải nhân duyên. Thái độ của Quyền là tích cực.

Đối với hành vi trên: cần khéo léo, nhẹ nhàng, khiêm tốn. Tránh thô bạo, ngang ngược, hành động nông nổi, bốc đồng.

 

Ý NGHĨA PHI HÓA QUYỀN

Khi cung A hóa Quyền nhập cung B, về mặt thể hiện tính cách (Mệnh, Phúc Đức), chúng ta có thể suy luận:

+ Đối với Mệnh mà nói: Ta tích cực tại cung B, và muốn kiểm soát cung B.

+ Đối với Phúc Đức mà nói:  Ta vô cùng tích cực tại cung B, và rất muốn kiểm soát cung B

+ Đối với Tật Ách mà nói: N.ăng lượng, sức sống của ta được thể hiện ở con người, sự vật, sự việc của cung B. Nhưng không có ý nghĩa kiểm soát, vì Tật Ách không phải là cung chủ về suy nghĩ.

Khi cung A hóa Quyền nhập cung B, đối với người, sự vật, sự việc mà nói, chúng ta có thể suy luận: Cung A của ta đẩy mạnh, hỗ trợ tại cung B, và làm cho cung B của ta trở nên cường thịnh (lớn mạnh).

Ý NGHĨA HÓA QUYỀN CHUYỂN KỊ

Hóa Quyền không thể tự chuyển Kị, bắt buộc phải dựa vào hóa Lộc, bởi vì chỉ có duyên của hóa Lộc mới có thể dẫn dắt chuyển Kị tới cung tiếp theo để sử dụng. Lúc này, Lộc và Quyền giao hội (gặp nhau), chúng ta có thể gọi là Lộc Quyền giao củng. Lộc là cơ hội, cơ duyên, vũ đài, không gian phát huy, giống như cây cối mùa xuân vừa đâm chồi nảy lộc, trần đầy hy vọng, nhưng lại rất yếu ớt; Quyền biểu thị năng lực, năng lượng, sức mạnh, ví như các biện pháp bảo vệ, làm cho Lộc có thể phát triển thuận lợi, trở lên chắc chắn và cho ra những trái quả đẹp đẽ. Có năng lực cần phải có sân khấu, có cơ hội cũng cần phải có năng lực mới có thể phát huy. Bởi vì Lộc hỷ Quyền hộ, Quyền tu Lộc duyên (Lộc thích được Quyền che chở, Quyền cần nhờ vào duyên của Lộc), kết hợp với nhau để tạo ra kết quả tốt đẹp và vững chắc.

Hóa Kị cũng có thể mang theo Quyền, Quyền Kị tranh chiến, khiến cho toàn bộ sự việc được thể hiện trong trạng thái gay gắt, dữ dội. Sức tàn phá của nó được cường hóa, làm cho tình hình trở lên nghiêm trọng hơn.

Ví dụ:
– Cung thiên di tọa hóa quyền năm sinh thể hiện con người có năng lực quan sát tốt, hành sự quả quyết, tính cách quyết đoán. Ngoài ra, còn thể hiện được xã hội tin phục và ủng hộ, là con người có uy tín. 

–  Thiên Di hóa Quyền nhập cung nào: Ta giỏi xử lý vấn đề (người/việc), hoặc biết áp dụng các nguồn lực phong phú ngoài xã hội để đạt được công việc tại cung đó. Thái độ, hành động mạnh mẽ, chỉ đạo quyết liệt công việc.

–  Cung Mệnh Nhâm Tử vi hóa Quyền nhập Thiên di, hoặc Tử vi hóa Quyền năm sinh tọa Thiên di. Người này có năng lực tốt, khả năng quan sát sắc bén, xử lý công việc quyết đoán, khiến cho người ta cảm giác giống như 1 vị nho tướng không tức giận nhưng vẫn oai phong. Nữ mệnh tương đối khí phách. Tuy nhiên cần phải có Hóa Lộc để phát huy khả năng. Bởi vì hóa Quyền biểu thị năng lực, hóa Lộc là cơ hội, cơ duyên, vũ đài, không gian phát huy. Giống như Hóa quyền không  thể tự chuyển Kỵ cần phải có hóa Lộc dẫn dắt. 

– 

Độc Môn Tâm Pháp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You missed