• T6. Th5 24th, 2024

Tử Vi Bắc Phái Phi Tinh

Tử vi là môn khoa học thống kê.

Top Tags

Tử vi lương phái

  • Home
  • Hóa Kỵ Chuyển Kỵ

Hóa Kỵ Chuyển Kỵ

Hóa Kỵ Chuyển Kỵ là một khía cạnh quan trọng, là một phần không thể thiếu trong việc phân tích tử vi theo Lương Phái. Sự hiểu biết về Hóa…

Cung Mệnh Phi Hóa Quyền

Cung Mệnh Tự hóa Quyền: Nhiệt tình nhưng nông nổi. Cần thận mất kiểm soát bản thân mà gây ra hậu đáng tiếc. Làm việc ban đầu nhiệt tình nhưng…

Cung Mệnh Phi Hóa Lộc

Cung Mệnh Tự hóa lộc Tính cách vui vẻ lạc quan cởi mở hòa đồng tích cực, nhiều ý tưởng sáng tạo. Tuy nhiên, để phòng sự bát nháo vô…

Tính cách, trí tuệ, đạo đức qua 2 cung Thiên Di, Phụ Mẫu

Cả hai cung Thiên Di và Phụ Mẫu đều phản ánh trí tuệ, phẩm chất đạo đức, năng lực thích ứng, và tính cách của một người. Thiên Di tập…

Xem về sức khỏe, bệnh tật P1_Yếu Lĩnh

1. Bệnh tật do mất cân bằng mà có, do cân bằng mà hết. Cho nên cần chú trọng tứ hóa đồng tổ và Bình hoành cùng Xuyến liên. 2.…

Xem Vận Thị Phi Kiện Tụng P1 – Yếu Lĩnh

1. Về cung chức, xem nặng trục nô bộc – huynh đệ. Nô bộc cũng là cung quan lộc của phụ mẫu, phụ mẫu là thiên di của tật ách.…

Cách Xem Lai Nhân Cung

Sử dụng Lai nhân cung và can cung ngũ hợp của Lai nhân cung. Cũng có thiên can ngũ hợp với Lai nhân cung gọi là cung Ẩn. Từ hai…

Làm Thế Nào Để Đổi Đời P3 – Giải Thích Yếu Lĩnh

7. Tự nhiên vốn có hai đầu nhân quả, động vào đầu này sẽ ảnh hưởng đầu kia Nhân – Quả như hai mặt của một bàn tay, có mặt…

You missed