• T6. Th5 24th, 2024

Tử Vi Bắc Phái Phi Tinh

Tử vi là môn khoa học thống kê.

Top Tags

Cách Xem Lai Nhân Cung

ByHoa Mai

Th7 29, 2023
Lai nhan cung

Sử dụng Lai nhân cung và can cung ngũ hợp của Lai nhân cung. Cũng có thiên can ngũ hợp với Lai nhân cung gọi là cung Ẩn. Từ hai cung này phóng ra Lộc, Quyền, Khoa, Kỳ. Hình thái của hai cung nhìn chung là tốt thì cơ bản cuộc đời tốt. Tứ hóa tượng Lộc, Quyền, Khoa, Kỵ là tiến trình của sướng khổ ấy diễn ra nhưng bản chất vẫn là Nhân – Quả.

Lai nhân cung là những gì ta có, là ta làm chủ, sở hữu. Cung ngũ hợp là những gì ta muốn hoặc cảm thấy có. Nếu cả hai cung này tựu chung là xấu, diễn hóa của Tử hóa là xấu thì cuộc đời cơ bản là vất vả, gian truân.

Người hiểu Đạo khi thấy được vậy sẽ dành cả đời để đi trả nợ. Dù người đó chưa trả được hết nợ trong kiếp đi nữa thì số nợ cũng đã giảm nhiều. Cho dù có thấy hoa cũng không phải là hoa trên gấm mà chỉ là thêu trên giẻ rách. Gốc rễ ấy vốn là không bền để trổ lộc. Cách tốt nhất là đào hết sâu mọt, trả hết nợ nần cho một nền tảng khác tốt hơn.

Chỉ cần xem Lai nhân cung và ngũ hợp của nó theo Nam phái là cũng có thể đánh giá cơ bản về tốt, xấu đời người. Tuy nhiên nếu sử dụng cả tám phi hóa từ hai cung này (mỗi cung có 4 phi hóa Lộc, Quyền, Khoa, Kỵ) thì ta có thể giải thích rõ ràng hơn, hiểu cặn kẽ hơn vì thấy được những thứ đang ẩn tàng. Những điều này giống như có phụ đề khi xem film nước ngoài mà bạn không giỏi về ngoại ngữ. Các tình tiết sẽ sáng tỏ, dễ hiểu hơn.

Lương Phái Dễ Hiểu_ Alex ALpha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You missed