• T6. Th5 24th, 2024

Tử Vi Bắc Phái Phi Tinh

Tử vi là môn khoa học thống kê.

Top Tags

Tử Vi Cơ Bản

  • Home
  • Vô cực sinh Thái cực, thái cực sinh lương nghi

Vô cực sinh Thái cực, thái cực sinh lương nghi

“𝑽𝒐̂ 𝒄𝒖̛̣𝒄 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝒄𝒖̛̣𝒄, 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝒄𝒖̛̣𝒄 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒍𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒊, 𝒍𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒊 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒖̛́ 𝒕𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈, 𝒕𝒖̛́ 𝒕𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝑩𝒂́𝒕 𝒒𝒖𝒂́𝒊” “𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐜𝐮̛̣𝐜” chính là trạng thái hỗn độn thuở sơ…

Giờ sinh âm lịch xác định như thế nào? Giờ Sóc là Gì?

Với kiến thức về LỊCH PHÁP, mọi người sẽ không còn đưa ra những phát ngôn không logic như việc sinh ở Việt Nam rồi di cư sang Mỹ lại…

Ý nghĩa mở rộng cung chức

Ý nghĩa 12 cung chức được mở rộng dựa trên cơ sở khái niệm “Dụng diễn vu Thể”. Chỉ sử dụng tượng nghĩa cơ bản của 12 cung sẽ không…

Nhất Lục Cộng Tông

Tử Vi đẩu số phi tinh dùng 4 câu nói sau để khái quát: Nhất lục cộng tông, Khí số tại cửu, Cung vị điệp dụng, Tứ hóa cát hung.…

You missed