• CN. Th5 26th, 2024

Tử Vi Bắc Phái Phi Tinh

Tử vi là môn khoa học thống kê.

Top Tags

Ý nghĩa mở rộng cung chức

ByHoa Mai

Th8 10, 2023
CO SO MO RONG Y NGHIA CUNG CHUC

Ý nghĩa 12 cung chức được mở rộng dựa trên cơ sở khái niệm “Dụng diễn vu Thể”. Chỉ sử dụng tượng nghĩa cơ bản của 12 cung sẽ không thể cung cấp định nghĩa toàn diện về những hiện tượng phức tạp trong cuộc sống (người, việc). Do đó, cần có sự mở rộng tượng nghĩa 12 cung chức để áp dụng cho các trường hợp phức tạp hơn. Chúng ta gọi điều này là tượng nghĩa hoạt bàn (nghĩa mở rộng).

Phân biệt ngã và tha cung chức?

Để thực hiện sự mở rộng tượng nghĩa, cần phải hiểu sự khác biệt giữa ngã cung và tha cung. (Những suy luận hiện tại chỉ là phương pháp phân chia sơ bộ, sau này khi tổng quan luận mệnh và căn cứ vào các chủ đề không giống nhau, sẽ có sự phân biệt về ngã cung và tha cung cũng không giống nhau).

Ngã cung: bao gồm cung số 1 Mệnh (liên quan đến bản thân), cung số 5 Tài Bạch (tiền bạc của cá nhân), cung số 6 Tật Ách (sức khỏe của bản thân), cung số 9 Sự Nghiệp (sự nghiệp và công việc của mình), cung số 10 Điền Trạch (gia đình cá nhân), cung số 11 Phúc Đức (khía cạnh tinh thần).

Tha cung: bao gồm cung số 2 Huynh Đệ, cung số 3 Phu Thê, cung số 4 Tử Nữ, cung số 7 Thiên Di, cung số 8 Giao Hữu, cung số 12 Phụ Mẫu. (tất cả liên quan đến người).

Lập thái cực và ý nghĩa cung chức 

Phương pháp suy luận: Cung Mệnh đóng vai trò là điểm Thái Cực, đây là cung đầu tiên và 11 cung còn lại liên quan đến các khía cạnh khác nhau liên quan đến bản thân.

Trong tứ hóa phi tinh, tùy theo chủ đề muốn hỏi mà chúng ta chọn một cung chức làm bản vị, đây gọi là lập thái cực. Cung lập thái cực sẽ được tính là cung “1”, các cung còn lại sẽ theo đó mà hoán vị theo thứ tự để cung cấp thông tin cho chủ đề đang tìm.

Dùng nào tại Thông thường trong trạng thái cung chức hoán vị, điều rất dễ hỗn loạn là làm sao phân biệt chủ thể và khách thể. Ví dụ, cung điền trạch là cung vị huynh đệ lúc cung quan lộc lập thái cực: Lúc này cung quan lộc là chủ thể (lập thái cực), cung vị huynh đệ là khách thể; vì vậy phải nói sự nghiệp của mệnh tạo như thế nào khi có quan hệ với anh em, đồng sự; mà không thể nói sự nghiệp của anh em, đồng sự của mệnh tạo như thế nào.

Ví dụ lấy cung huynh đệ lập thái cực:

– Cung huynh đệ: Xem cá tính, hành vi của anh em.

– Cung vị huynh đệ của cung huynh đệ lập thái cực là cung phu thê: Cũng có thể xem tình hình tác động lẫn nhau tốt hay xấu trong quan hệ anh em bạn bè và những mối quan hệ ngang vai khác.

– Cung vị phu thê của cung huynh đệ lập thái cực là cung tử nữ: Có thể xem về tình trạng hôn nhân của anh em, và xem người phối ngẫu của họ có cách cục cao hay thấp, tính cách thế nào, thái độ đối nhân xử thể ra sao.

– Cung vị tử nữ của cung huynh đệ lập thái cực là cung tài bạch: Dùng để xem duyên với người khác giới và tình hình hợp tác của anh chị em hoặc mẹ. Có thể xem về năng lực tài chính và tình trạng quản lý tiền bạc của anh em.

– Cung vị tật ách của cung huynh đệ lập thái cực là cung thiên di: Cung thiên di là cung vị tật ách cũng là cung vị bản thể của cung huynh đệ, xem tình hình sức khỏe và tật bệnh, và tâm tính của anh em, hoặc của mẹ.

– Cung vị thiên di của cung huynh đệ lập thái cực là cung nô bộc: Xem về cơ hội và cảnh ngộ gặp phải ở bên ngoài của anh em; xem tình hình quý nhân và tiểu nhân gây họa phúc như thế nào đối với anh em.

– Cung vị nô bộc của cung huynh đệ lập thái cực là cung quan lộc. Cung huynh đệ cai quản chung mối quan hệ giữa người với người, là tuyến “thành tựu”, là cầu nối tình duyên với người khác giới. Trong trường hợp này, sự biến động thành bại của cung này được quyết định do hành vi tạo tác và vận thế sự nghiệp ở cung quan lộc. Nói một cách khác, sự nghiệp của mệnh tạo thành hay bại là do nhiều người trong xã hội quyết định; vì cung nô bộc là cung vị chúng sinh tướng. Cũng có thể dùng để xem anh em giao du bạn bè như thế nào, có tiềm phục họa phúc do giao du bạn bè mang đến không.

– Cung vị quan lộc của cung huynh đệ lập thái cực là cung điền trạch: Có thể xem về vận thế sự nghiệp và hành vi của anh em

– Cung vị điền trạch của cung huynh đệ lập thái cực là cung phúc đức: Có thể xem về “kho tiền”, tình trạng gia sản của anh em, gia vận của họ cao thấp như nào. Cung huynh đệ cũng đại biểu cho sự thành tựu của mệnh tạo, sự thành tự của mệnh tạo quy về cung phúc đức, nhân quả tốt thì thành tựu ắt không tệ.

– Cung vị phúc đức của cung huynh đệ lập thái cực là cung phụ mẫu: Có thể xem về phúc phận, quan niệm, lý tưởng, sở thích, thị hiếu của anh em.

– Cung vị phụ mẫu của cung huynh đệ lập thái cực là cung mệnh. Xem công danh và học lực của anh em; xem quan hệ của anh em với cơ quan làm việc; xem cha vợ của anh em.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You missed