• T7. Th5 25th, 2024

Tử Vi Bắc Phái Phi Tinh

Tử vi là môn khoa học thống kê.

Top Tags

Nhất Lục Cộng Tông

ByHoa Ban

Th8 9, 2023
Thank you for loving me

Tử Vi đẩu số phi tinh dùng 4 câu nói sau để khái quát: Nhất lục cộng tông, Khí số tại cửu, Cung vị điệp dụng, Tứ hóa cát hung. Nhất lục cộng tông là một trong những nguyên lý về ý quan trọng nhất của tượng số. Cung số 1 và cung số 6 là có cùng bản chất. Đây thực ra cũng là nguyên lý cách ngũ mà thôi. 1 và 6 cách nhau 5 đơn vị nên có cùng bản chất.

Cái gọi là “Nhất lục cộng tông”, chính là mượn cái quan niệm của Hà Đồ để mà trình bày một cái lý là: Mệnh cung cùng với nghịch số của nó đến cung Tật Ách là cung thứ 6, là có mối quan hệ đầu đuôi trong ngoài, liên quan tới vui buồn; cùng cái lý đó thì, các cung còn lại như Huynh Đệ cung, Phu Thê cung, các loại… bất cứ cung nào mà đếm nghịch từ nó đến cung thứ 6, thì đều có sự quan hệ biểu lý đầu đuôi, một cái lý này có thể áp dụng được cho cả 12 cung nhân sự.

Cái gọi là “Khí số tại cửu”, là mượn dùng quan niệm của Lạc Thư, cho rằng 9 là số Cực, bất luận một cung nào đó mà nghịch số đến cung thứ 9 (tức Quan Lộc cung của nó) là vị trí Khí Số của nó. Bất kể là cung nào thì cát hung tốt xấu của nó đều cùng với Tứ Hóa của Thiên Can ở vị trí của Khí Số của nó là có mối quan hệ chặt chẽ nhịp nhàng. Một cái lý này cũng có thể áp dụng được cho bất kỳ cung nào trên lá số.

Cái gọi là “Cung vị điệp dụng”, là chỉ bất kỳ cung vị nhân sự nào đều có thể lấy Bản cung làm Mệnh cung, rồi khởi xuất 12 cung nhân sự của riêng nó. Thí dụ như, Phu Thê cung là cung Nô Bộc của cung Nô Bộc, lại cũng là Quan Lộc cung của cung Thiên Di, v.v… cứ thế mà triển khai suy ra 144 quyết biến hóa của cung vị.

Cái gọi là “Tứ hóa cát hung”, là để nói về Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Hóa Kỵ, chỉ với 14 Chính Tinh và Tả Hữu Xương Khúc, để mà suy đoán đường đi của Mệnh cùng nhân sự.

Nhất lục cộng tông thường được hiểu là hai cung có cùng bản chất, một là bên trong còn lại là bên ngoài. Như cung Mệnh và cung Tật thì mệnh là biểu hiện bên ngoài, còn tật là nội hàm bên trong.

Tật với phúc cũng vậy, phúc là nội hàm bên trong, còn tật là biểu hiện bên ngoài. Như vậy nếu Mệnh là Thái cực thì cung Phúc là cung sâu xa nhất của lá số.

Nhất lục cộng tông giúp ta đi tìm bản chất của sự vật hiện tượng. Trên một dải thời gian không ngắt quãng thì can cung số 1 sẽ nhị hợp với can cung số 6. Nếu can cung sô 1 là Kỷ thì cung số 6 theo ngược chiều kim đồng hồ sẽ là Giáp.

Hai cung nhị hợp như một cặp Phu thê, âm dương trong ngoài, dương luôn khắc âm.

Xem 1 biết 6, xem 6 biết 1. Tổ hợp mệnh tật phúc là 3 cung nói lên sứ mệnh thói quen và tâm thái của chủ nhân lá số.

Tổ hợp 1 và 6 là tổ hợp hình thành từ mối quan hệ âm tính. Hai con số một chắn một lẻ bổ sung tính chất cho nhau. Nếu 1 tốt mà 6 xấu thì rốt cuộc cũng không ổn. Nếu 1 xấu mà 6 tốt thì cũng không ổn. Sự tàn phá từ 6 không rõ ràng hiển hiện, tuy nhiên lại có tác động mạnh đến kết cục Cặp đôi 1 và 6 dựa trên nguyên lý cân bằng âm dương. Khác với cặp đôi 1 và 9 dựa trên nguyên lý sự toàn vẹn.

Cung số 9 hay còn gọi là cung khí số vị, chính là cung Quan lộc của bản mệnh. Cung này thể hiện sự may rủi của mệnh. Nói cách khác mệnh vui buồn thành bại thì nhìn cung này. Nếu cung này xấu thì thành ít bại nhiều, vui buồn nhiều. Nếu cung này tốt thì làm chơi ăn thật.

Bản chất của 1 và 9 là hợp thập, tức là tổng bằng 10. Con số 10 là thập toàn thập mỹ, nó khác số 0 ở chỗ là số 0 đứng yên còn số 10 chuyển động.

Số 6 trong dịch đại diện là âm

Số 9 trong dịch đại diện là dương

Số 1 trong dịch đại diện là thái cực

Cho nên đây là những mối quan hệ giữa thái cực và âm dương. Nên xét cả hai cặp thay vì chỉ chú tâm sử dụng một cặp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You missed