• T6. Th5 24th, 2024

Tử Vi Bắc Phái Phi Tinh

Tử vi là môn khoa học thống kê.

Top Tags

HÓA LỘC CHUYỂN KỴ

ByHoa Ban

Th7 18, 2023
Be The Change Quote Instagram Post

Ý NGHĨA PHI HÓA LỘC CHUYỂN KỴ

– Cung A hóa Lộc nhập cung B (ta giỏi kiếm tiền)

– Cung B chuyển Ky nhập cung C (tiền tích lũy thành gia sản)

– Cung A hóa Lộc nhập cung C thông qua cung B (ta tích lũy được gia sản nhờ giỏi làm ăn)

Ví dụ cung mệnh hóa Lộc nhập cung tài và cung tài hóa Ky và cung điền, thì khi đó có thể luận là người đó kiếm tiền (Tài bạch) giỏi, và tích lũy (chuyển Ky) được gia sản (Điền trạch).

Đọc thêm Cung mệnh phi Hóa Lộc

Chuyển Ky ở đây tuy bản chất là hóa Ky nhưng không có nghĩa giống như hóa Ky. Chuyển Ky ở đây là chuyển tiếp hóa lộc tại B sang tiếp cung C, cho nên giống như hóa lộc do A tạo ra ở B được B chuyển tiếp sang C.

Ví dụ: Hóa Lộc như chiết xe ô tô được A giao cho B, tại B chiếc xe đó được chuyển thành tiền mặt và tiền mặt đó đi tới cung C.

Chuyển Ky là phản ứng của cung B đối với hóa lộc từ cung A chuyển sang. Cung B có can cung B và có bốn khả năng phi hóa hay nói cách khác là bốn loại tâm tình phản ứng với hóa Lộc do cung A tạo ra.

Khi nói cung A hóa Lộc nhập cung B là bất kể tâm tình phản ứng của cung B, không biết cung B phản ứng ra sao. Khi nói cung A hóa Lộc nhập cung B chuyển Ky cung C thì kết quả cuối cùng hóa Lộc tọa tại cung C đã được bao gồm tâm tình của B (chính là Chuyển Ky).

Nói cách khác, Lộc Từ cung A chuyển xuyên qua B tới C. Ba cùng A B C có mối quan hệ xâu chuỗi, đó là hóa lộc. Hóa Lộc giống như danh từ, còn khi chuyển Kỵ đã là động từ. Hóa Lộc giống như tài sản hữu hình, chuyển kỵ giống như tiền mặt. Tiền mặt có thể đi khắp các ngân hàng, ôtô chỉ có chạy ngoại đường.

NGUYÊN TẮC LỘC CHUYỂN KỴ

Đường Lộc chuyển Kỵ cho biết sự kết nối các các cung chức bằng mỗi quan hệ kiểu Lộc. Thông thường mối quan hệ này thường được coi là tốt. Số lượng Lộc xuyến liên (kết nối) các thể hiện mức độ tốt của mối quan hệ này. Trước hết chúng ta cần nắm vững nguyên tắc Lộc chuyển Kỵ và nguyên tắc dùng Lộc chuyển Kỵ. Lộc chuyển Kỵ xảy ra khi năng lượng Lộc tràn đầy. Năng lượng Lộc đó là của năm sinh, của mệnh cung, của Tự hóa Lộc và của số đông (trường hợp Truy Lộc cùng tinh diệu).

Nguyên tắc Lộc chuyển Kỵ như sau:

  • Hóa Lộc năm sinh đương nhiên chuyển Kỵ
  • Hóa Lộc cung mệnh đương nhiên chuyển Kỵ
  • Tự hóa Lộc đương nhiên chuyển Kỵ
  • Truy Lộc (nhất thiết phải cùng tinh diệu) đương nhiên chuyển Kỵ

Hóa Lộc năm sinh là quyền của thái tuế đương nhiên tiến tục chuyển Kỵ. Ví dụ hóa Lộc năm sinh tọa cung A can Bính như vậy hóa Lộc năm sinh tiếp tục chuyển Kỵ đến cung có sao Liêm Trinh (Bính hóa Kỵ tại Liêm Trinh).

Tương tự như vậy, mệnh Lộc (Hóa Lộc xuất phát từ cùng an mệnh) là quyển của Chủ (tức cung mệnh là lập cực (Chủ) của toàn lá số), cho nên cung mệnh là lí do 11 cung chức còn lại tồn tại), cho nên mệnh Lộc đương nhiên chuyển Kỵ.

Tự hóa Lộc là cung đó tự phi Lộc về chính nó, hóa Lộc này là phi Lộc đặc biệt và được coi như nguồn Lộc hiện hữu. Nếu niên Lộc là kho tiền quốc gia thì Tự hóa Lộc có thể coi là kho tiền địa phương.

Truy Lộc là trường hợp hai cung cùng hóa Lộc vào một tinh diệu, tinh diệu đó nhận năng lượng hóa Lộc từ hai cung nên tràn đầy và sẽ tiếp tục chuyển Kỵ tới cung khác. Giống như hai cốc nước cùng đổ vào một cốc khác có cùng dung tích thì đương nhiên sẽ tràn nước ra ngoài. Chuyển Kỵ ở đây là dòng chảy, là hướng đi của hóa Lộc.

Nguyên tắc dừng Lộc chuyển Kỵ như sau:

  • Cung vừa được chuyển Kỵ lại Tự hóa Kỵ xuất.
  • Lộc chuyển Kỵ tạo thành vòng lặp luẩn quẩn.
  • Không có cung Truy Lộc cùng tinh diệu.

Lộc chuyển Kỵ dừng lại khi không thể tiếp tục chuyển nữa. Cung Tự hóa Kỵ xuất là cung đó tự phi Kỵ vào chính nó đương nhiên đứng im tại chỗ. Chuyển Kỵ tạo thành vòng lặp luẩn quẩn ví dụ cung A chuyển Kỵ sang B, cung B lại chuyển Kỵ về A, có chuyển nữa thì Lộc cũng trong vòng lặp đó mãi mãi không ra khỏi. Không có cung Truy Lộc cùng tinh diệu là trường hợp dừng chuyển Kỵ khi hết năng lượng. Tại cung vừa được Lộc chuyển Kỵ tới không có năng lượng để đi tiếp thì đương nhiên dừng chuyển Kỵ. Khác với Truy Kỵ, Truy Lộc nhất định phải cùng tinh diệu mới có thể tiếp tục chuyển Kỵ.

Lương Phái Dễ Hiểu – Alex Alpha

2 thoughts on “HÓA LỘC CHUYỂN KỴ”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You missed