• T6. Th5 24th, 2024

Tử Vi Bắc Phái Phi Tinh

Tử vi là môn khoa học thống kê.

Top Tags

Giới Thiệu

  • Home
  • Truyền Thuyết về Tử Vi – Hình tượng 14 chính tinh

Truyền Thuyết về Tử Vi – Hình tượng 14 chính tinh

Từ cổ đại giống người thuộc phía Bắc song Hoàng Hà dùng hoa màu đỏ để chiêm bốc. Hình ảnh việc chiêm bốc ấy giống hệt như chuyện Quỷ Cốc…

You missed