• T6. Th5 24th, 2024

Tử Vi Bắc Phái Phi Tinh

Tử vi là môn khoa học thống kê.

Top Tags
mua thu

a. Hóa khoa năm sinh ở cung Mệnh:

Sinh niên khoa bản chất là hài hòa, là khéo thu xếp.

Khoa suy lý Tượng nghĩa: Văn chất, lý trí, hòa hoãn.

Thái độ của Hóa Khoa là dĩ hòa vi quý không muốn mất lòng ai, thiếu quả quyết rạch ròi.

Mệnh cung tọa sinh niên khoa, làm gì cũng suy xét, tính cách ôn hòa, biểu hiện nho nhã thanh tú, tâm khí bình hòa.

b. Hóa khoa năm sinh ở cung Huynh Đệ:

Huynh đệ tọa sinh niên khoa, biểu thị huynh đệ văn chất ôn hòa thanh tú.

Sự nghiệp bình ổn. Đời sống vật chất cơm gắp mắm. Điền trạch tam phương luận điều kiện đời sống vật chất với thái độ.

Thể chất trung bình, sinh bệnh thì gặp thầy gặp thuốc, Khoa tuy là quý nhân nhưng quý nhân này có bệnh mới giúp chữa trị. Khác với Hóa Khoa, quý nhân kiểu Hóa Lộc thì may mắn hơn, thường là tránh được tai họa từ ban đầu.

c. Phu thê cung tọa sinh niên khoa:

Phu thê cung tọa sinh niên khoa, người phối ngẫu của ta văn chất ôn hòa thanh tú. Lý trí tâm tư tình cảm đều bình ổn, ít khi mãnh liệt cuồng xé, nếu hội thêm Lộc thì lãng mạn.

d. Hóa khoa năm sinh ở cung Tử nữ:

Tử nữ cung tọa sinh niên khoa, con cái ta có tính cách ôn hòa thanh tú, lợi việc học tập thi cử bằng cấp. Bản thân ta cũng khó dính vào những chuyện tình ái ong bướm bên ngoài.

e. Hóa khoa năm sinh ở cung Tài bạch:

Tài Bạch tọa sinh niên khoa, thu nhập thường thường bậc trung, liệu cơm gắp mắm. Thường là người kiếm tiền bằng văn hóa tri thức.

f. Hóa khoa năm sinh ở cung Tật ách:

Tật ách cung chủ thân thể (hình thể, khỏe mạnh, tật bệnh), gia đạo nhất lục cộng tông ( điền trạch sự nghiệp ), nơi công tác (sự nghiệp điền trạch), ở chung (tiếp xúc trên thân thể).

Tật ách tọa sinh niên khoa, vóc người trung bình không quá cao không quá thấp. Gặp bệnh thì hay gặp thầy gặp thuốc. Ghi nhớ rằng Khoa tuy có năng lực giải họa nhưng là năng lực giải cứu khi đã xảy ra chuyện.

g. Hóa khoa năm sinh ở cung Thiên Di:

Thiên di cung tọa sinh niên khoa, ra ngoài dễ gặp quý nhân, có danh tiếng xã hội.

Xử thế ứng đối thái độ ôn hòa khiêm cung lễ độ. Thoạt nhìn là có khí chất, cử chỉ nho nhã.

h. Hóa khoa năm sinh ở cung Giao Hữu (cung nô bộc):

Giao hữu tọa sinh niên khoa, bạn bè giao lưu nhiều người thuộc giới tri thức khoa học. Bản thân cũng thích giao lưu với những người như vậy. Cung giao hữu chủ sự cạnh tranh, có Hóa Khoa sức cạnh tranh không cao.

i. Hóa khoa năm sinh ở cung Sự nghiệp (cung quan):

Sự nghiệp tọa sinh niên khoa, tính chất công tác bình ổn. Dễ làm công ăn lương. Làm công việc có chuyên môn.

j. Hóa khoa năm sinh ở cung Điền trạch:

Điền trạch tọa sinh niên khoa, mệnh chủ dễ sinh ra ở gia tộc có truyền thống học hành, bản thân mệnh chủ về sau cũng dễ có thành tựu cuộc đời về khoa học nghệ thuật. Quan hệ đối xử trong gia đình hài hòa hạnh phúc. Kinh tế gia đình bình thường, chi tiêu liệu cơm gắp mắm.

k. Hóa khoa năm sinh ở cung Phúc Đức:

Phúc đức tọa sinh niên khoa, coi trọng đời sống tinh thần tâm linh, là người không màng danh lợi, suy nghĩ nhẹ nhàng thanh thản, không ham lợi ích vật chất. Ưa những công việc nhàn nhã ổn định, ít cạnh tranh.

Lương Phái Dễ Hiểu – Alex Alpha

One thought on “HÓA KHOA NĂM SINH”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You missed