• T6. Th5 24th, 2024

Tử Vi Bắc Phái Phi Tinh

Tử vi là môn khoa học thống kê.

Top Tags

Tử vi bắc phái khâm thiên môn

  • Home
  • Yếu Lĩnh Khâm Thiêm Tứ Hóa

Yếu Lĩnh Khâm Thiêm Tứ Hóa

Tứ hóa phái khâm thiêm dù bạn xem theo cách nào thì bạn cũng phải trả lời được những vấn đề trên. Yếu lĩnh số 1: Xác định rõ chủ…

Tha Ngã Cung _ Góc nhìn từ khâm thiêm tứ hóa

Tha là người, ngã là ta. Tha ngã là một cặp âm dương, tương đồng với chủ khách và thể dụng. Đây là một mẩu chốt phân định trong Khâm…

You missed