• T7. Th5 25th, 2024

Tử Vi Bắc Phái Phi Tinh

Tử vi là môn khoa học thống kê.

Top Tags

Độc Môn Tâm Pháp

  • Home
  • Hóa Kỵ Chuyển Kỵ

Hóa Kỵ Chuyển Kỵ

Hóa Kỵ Chuyển Kỵ là một khía cạnh quan trọng, là một phần không thể thiếu trong việc phân tích tử vi theo Lương Phái. Sự hiểu biết về Hóa…

Tính cách, trí tuệ, đạo đức qua 2 cung Thiên Di, Phụ Mẫu

Cả hai cung Thiên Di và Phụ Mẫu đều phản ánh trí tuệ, phẩm chất đạo đức, năng lực thích ứng, và tính cách của một người. Thiên Di tập…

Ý NGHĨA PHI HÓA KỴ

Ý Nghĩa, hình thượng Hóa Kỵ? Hóa Kỵ là Lão Âm của tứ tượng trong Bát Quái, đại diện mùa Đông, thuộc tượng Thủy vượng, vạn vật thu tàng, ẩn…

Ý NGHĨA PHI HÓA KHOA

Ý nghĩa, tượng Hóa Khoa Hóa Khoa là Thiếu Âm của tứ tượng trong Bát Quái, đại diện mùa Thu, thuộc tượng Kim vượng, vạn vật phát triển mạnh mẽ…

Ý NGHĨA PHI HÓA QUYỀN

Ý nghĩa, tượng hóa quyền Hóa Quyền là Lão Dương của tứ tượng trong Bát Quái, đại diện mùa Hạ, thuộc tượng Hỏa vượng, vạn vật phát triển lớn mạnh.…

Ý NGHĨA PHI HÓA LỘC

Ý nghĩa, tượng hóa Lộc Hóa Lộc là Thiếu Dương của tứ tượng trong Bát Quái, đại diện mùa Xuân, thuộc tượng Mộc vượng, vạn vật sinh sôi, nảy nở,…

You missed