• T7. Th5 25th, 2024

Tử Vi Bắc Phái Phi Tinh

Tử vi là môn khoa học thống kê.

Top Tags

Làm Thế Nào Để Đổi Đời P1 – Yếu Lĩnh

ByHoa Mai

Th7 29, 2023
Dont Forget to Invest In Yourself

1. Muốn trở nên sung sướng và giàu có, đầu tiên phải trả nợ. Chưa trả được nợ thì làm ra bao nhiêu đều chảy hết về nợ

2. Nợ ở đây là nợ hữu hình và nợ vô hình. Nợ hữu hình là nợ ngân hàng, nợ việc cơ quan, nợ xã hội. Miếng cơm manh áo hàng ngày cũng là nợ.

3. Nợ vô hình là nợ ân tình, nợ nghĩa lớn, và nợ nhân quả.

4. Tất cả nợ do hóa Kỵ nắm giữ. Cho nên cuộc đời chúng ta nhìn hóa Kỵ mà đi.

5. Tự nhiên vốn có hai đầu nhân quả, động vào đầu này sẽ ảnh hưởng đầu kia.

6. Chúng ta né tránh Kỵ, cuối cùng lại rơi vào Kỵ. Chúng ta chủ động tìm Kỵ, thì lại thấy Lộc.

7. Hóa giải Kỵ, về phẩm chất là chịu khó, tiết kiệm, kiệm lời. Về hành vi là vun vén, sát sao, kịp thời.

8. Bản chất của nợ hữu hình không phải do ta tham, không do ta lười, cũng không do ta dại. Mà bản chất của nợ là do ta chậm. Tiêu nhanh hơn tốc độ kiếm.

9. Bản chất của nợ vô hình là do ta không biết, nên liên tiếp gây ra nợ mới. Kinh Phật gọi là vô minh. Chỉ cần biết để dừng, thì món nợ cũ cũng không đáng là bao. Nhưng cái khổ là liên tiếp gây ra nợ mới, nên mãi mãi trả không hết.

10. Niên Kỵ là gốc của nợ, đường chuyển Kỵ của niên Kỵ là hậu quả ảnh hưởng, cũng có thể là nguyên nhân nợ.

11. Niên Lộc bản chất là lộc, là sung sướng, tuy nhiên cũng ẩn tàng cám dỗ. Niên Lộc là nguồn gián tiếp để trả nợ.

12. Niên Quyền và niên Khoa là công cụ trả nợ. Quyền là nỗ lực, là tư cách, là công việc; Khoa là hiểu biết. Ví dụ ta không nên chơi chứng khoán vào một vận không có Khoa.

13. Lộc Kỵ thuộc về tự nhiên. Theo bản chất mà nói thì con để người khó mà tác động được. Nhưng Khoa Quyền thuộc Tin về con người, khéo vận dụng Khoa Quyền có thể thay đổi được Lộc Kỵ. Khi xử lý Kỵ tốt, Lộc tự nhiên tới.

Lương Phái Dễ Hiểu _ Alex Alpha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You missed