• T7. Th5 25th, 2024

Tử Vi Bắc Phái Phi Tinh

Tử vi là môn khoa học thống kê.

Top Tags

ĐẠI CƯƠNG QUAN ĐIỂM LUẬN MỆNH VẬN

ByHoa Mai

Th7 29, 2023

DÒNG CHẢY QUAN TRỌNG, LIÊN TỤC CHUYỂN ĐI, TỤ ĐIỂM TỐI ƯU, CHÍNH LÀ CÂN ĐỐI

Trong quá trình Lộc chuyển Kỵ hay Kỵ chuyển Kỵ thì dòng chảy liên tục rất quan trọng. Trên hành trình chuyển Kỵ nếu có chỗ Tự hóa Kỵ thì dòng chảy buộc phải dừng lại, và đây là điểm nghiêm trọng trên lá số.

Nếu tụ lại thì là không chuyển được nữa và điểm tụ đó phải là trung tâm hoặc bố cục cân đối là tối ưu. Cân đối ở đây là hai bên trái và phải phi hay chuyển tới điểm tụ chứ không phải tới từ 1 trong 2 bên trái hoặc phải.

Đắc Trung dương thích, Đắc Chính âm ham, Lộc Kỵ hợp tham, tường minh thể dụng

Đối với những gì là dương thì thích nằm ở giữa trung tâm, cân đối kể cả là bất chính. Giống như các vị Thái Tổ lập quốc có làm một số việc náo động về luân thường đạo lý nhưng người ta vẫn chấp nhận vì Đắc Trung quan trọng hơn. Đắc Trung là phải đảm nhận toàn bộ trách nhiệm dù đó không phải việc của ông ta thì ông ta vẫn phải làm vì ông là trung tâm.

Đối với những gì là âm thì đi theo như hoàng hậu theo vua, vợ theo chồng, con theo cha. Vì dương đã tạo lập. trọng, Đắc Chính nghĩa là con ra con, cha ra cha, ai làm ngọn cờ rồi thì âm cứ vậy đi theo thôi. Do đó âm quân đúng việc người đó.

Trong quá trình xem phải để ý sự gặp nhau của Lộc Kỵ, Thể Dụng. Chính là Lộc Kỵ hợp tham. Lộc gặp Lộc, Kỵ gặp Kỵ giống như âm dương, tay trái tay phải không được nhau thì như vô tay băng 1 tay. Đó vẫn là sự thiếu khuyết. Nếu chỉ có Lộc gặp Lộc, Kỵ gặp Kỵ thì là sự thay = đổi về Lượng. Lộc gặp Kỵ, Kỵ gặp Lộc là sự kết thúc

hoặc khởi đầu. Đó chính là sự thay đổi về Chất.

Lộc tụ chuyển Kỵ, Kỵ fụ Lộc đi, nếu tụ đồng cung, phải xem đối đỉnh

Đối với Tự hóa Lộc xuất thì tự động chuyển Kỵ. Đối với Tự hóa Kỵ xuất thì tự động chuyển Lộc. Lộc Kỵ là đối ngẫu âm dương, khi 1 cái tắc thì phải đẩy theo cái kia.

Nếu Tự hóa Lộc xuất và Tự hóa Kỵ xuất đồng cung phải xem cung đối. Ví dụ: Tự hóa Lộc xuất + Tự hóa Kỵ xuất ở cung Tý thì chúng ta xem sự biến hóa của cung Ngọ sẽ giải quyết cho cung Tý.

Cung và tinh tượng, tổng cộng có ba, bao quát gần xa, chia ra là loạn

Trong Tử vi có 3 thứ quan trọng là Hóa tượng, Cung chức, Tinh diệu

Tinh diệu đóng vai trò chốt để xem tính lý

Hóa tượng Lộc, Quyền, Khoa, Kỵ để xem biến hóa

Cung chức xem vị thế, nhân vật, thể dụng

Đồng loại xung nặng, khác loại bỏ qua, không xét nơi xa, cùng tầng tương tác

Đồng loại xung nặng ví dụ quan 2 (Đại vận) phí Kỵ vào thế 1 (nguyên bàn) và xung quan 1 (nguyên bàn). Đồng loại là cùng là cung quan lộc nhưng khác tầng xung nhau.

Khác loại ví dụ như cung quan 2 (Đại vận) lại xung Kỵ với bào 1 (nguyên bàn) thì là khác loại, chúng ta sẽ bỏ qua và xem xét cung bào 1 đó là cung gì của tầng Đại vận, ví dụ đó là mệnh 2. Khi này chúng ta sẽ xét cùng tầng 2 chứ không xét tương tác với tầng 1 nữa.

anh 1

Dụng quy về Thể, kết thúc đến mau. Thể hóa ở đâu, phải tìm nơi Dụng

Phải có Thể và Dụng mới tạo thành được câu chuyện.

Nếu Thể là Tôi, Dụng là Cơm thì Tôi Ăn Cơm chính là sự kiện (câu chuyện). Có thể thêm nhiều Dụng khác như Phở, Bánh canh v.v.. thay cho Cơm hoặc cùng với Cơm

Cấu trúc Chủ ngữ + Động từ + Tân ngữ đảm bảo để thành sự kiện/ câu chuyện có ý nghĩa. Ví dụ: Tôi Học Tử Vi. Có như vậy mới không lan man do xa rời Thể Dụng

Cung phải xét mệnh, không tựa vào đâu. Hóa xét nguyên bàn, mới hay đầu mối

Trong quá trình hành vận sẽ có nhiều tầng nhưng phải biết rõ mệnh của mỗi tầng nằm ở đâu. Bởi vì mệnh là chính ta khi hạn tốt hay xấu chạm vào ta thì ta mới nhận được, tức là mới có sự kiện xảy ra với ta.

Khi xuyến liên 3 mệnh của 3 tầng Nguyên Bàn, Đại vận, Lưu Niên tại cung nào thì cung đó cũng có thể đại diện cho ta, vì vậy khi chạm vào cung đại diện cũng có nghĩa là có sự kiện xảy ra với ta.

Tứ hóa khi xét phải chạm vào được Tứ hóa nguyên thuỷ, chính là có đầu có cuối thì mới có sự kiện. Có thể gặp bằng phi hóa, gặp tại cung, bằng đối xung hay bằng chuyển Kỵ gặp được tứ hóa nguyên thuỷ.

Cùng một tứ hóa, nội cát ngoại hung. Cùng cách tương xung, Thể an Dụng phá

Khi an tứ hóa nội là những gì thuộc về ta, thuộc về Thể tức nhập vào Thể thì tốt là Thể an. Còn khi an vào Dụng chính là xung vào Thể, khi này là Dụng xung phá Thể là hung, cũng chính là an vào ngoại, ngoại hung

Kích trên ứng dưới, con khóc mẹ thưa, phủ dưới ứng trên, giữa trưa phải nghỉ

Kích trên ứng dưới là của phi hóa tầng dưới phi lên trên và ứng ở tầng dưới tương ứng, mang tính bị động.

Phủ dưới ứng trên tức là kế hoạch chủ động tính trước.

Kế hoạch áp xuống, sự cố phát lên, phân rõ dưới trên, nói lên dự đoán

Tương tự như trên để phân biệt.

Bố mắng con là bình thường nhưng con mắng bố thì đứa con này hỗn láo. Tương tự việc phi hóa tầng trên xuống tầng dưới và ngược lại.

anh 2

Ý muốn có trước, kết quả có sau, kế hoạch theo nhau, cuộc đời bình ổn. Bỗng nhiên sự cố, xoay xở theo nhau, ứng phó thương đau, nước còn phải tát

Khi 1 Đại vận phi hóa và lưu niên thuận theo phi hóa đó là như chúng ta có ước muốn cưới vợ, xây nhà và lưu ST d niên xuôi theo các đường tứ hóa Đại vận là chúng ta tìmđược người để cuối và có tiến để xây nhà. Đây là chúng thuận, mọi việc diễn biến theo kế hoạch.

Còn nếu như có bầu phải cưới, thì việc đó năm người đ hoạch. Ứng biến của ta phải đáp ứng với đứu đó, tên gọi là còn nước còn tát.

Thượng Kỵ hạ Lộc, nhà trống gió vào. Kỵ dưới Lộc trên, thế thân bằng của

Phi Lộc vào Kỵ nguyên thuỷ như gió vào nhà trống không đọng lại, ví dụ như có tiên đem trả ng hét không tiết kiệm được đồng nào, của Thiên trả địa, nước ng

công lính.

Phi Kỵ vào Lộc nguyên thuỷ thì của đi thay người, tuy nhiên ít nhất là còn có tiền để mất.

Cùng tổ là thể, khác tổ dụng phương. Phía thể thì gần, phía xa là dụng. Nội hàm là thể, ngoại diên dụng phương. Suy vượng nhược cường, cát hung minh xét

Chính là việc phân Thể, Dụng để xét mới rõ ràng được. Ví dụ ta trúng số và người khác trúng số là khác nhau chính là xét Thể và Dụng.

Không lập Thể Dụng, tương tác ở đâu. Thể dụng bắc cầu, phải xem chiều hướng

Tương tự Thể Dụng đã đề cập phía trên phải được phân ra giống nguyên đơn và bị đơn trên phương diện luật pháp. Nếu không thì sẽ rối loạn đầu mối không thể xem vận

Chiều hướng là Dụng đi theo Thể, Dụng xung phá Thể vv..

Nguyên bàn định mệnh, Đại vận ý mình, tứ hóa lưu niên chính là phương tiện

Tứ hóa nguyên thuỷ là nơi đặt thái cực để quy về vì mang tính định mệnh

Đại vận phi hóa là mong muốn của ta trong giai đoạn đó, ví dụ: cưới vợ, xây nhà v.v…

Lưu niên thuận theo hay phản hóa thì như giọt nước tràn ly hứng ứng kỳ cho nên gọi là phương tiện.

Thuận thì bền vững, nhưng phải chờ lâu, nghịch tất nhiên ngầu, nhưng đâu ổn định

Thuận bền vững giống như những gì chính quy chúng ta tuân theo và thành quả tới sau khi chúng ta hoàn tất đủ các bước theo quy trình. Tuy nhiên cần có thời gian để mọi việc có thể chuyển hóa.

Nghịch gần giống như phản cách trong Tử vi Nam phái, có thành bại đan xen và khó bền vững, mang tinh mạo hiểm hơn so với tính quy trình. Bởi vì ứng phó thần tốc nên tạo được bất ngờ nhưng thường bị thiếu nguồn lực.

Thuận nhiều thì chính, cách cục tường minh, nghịch phá bất minh, phải tìm cứu cánh

Lộc hay Kỵ rõ ràng thì thuận sẽ tốt, còn Lộc Kỵ xen kẽ mờ ám thì phải cẩn thận là phá cách thì như xiếc đi trên dây, thành bại thất thường

Quyền không có Kỵ, vạ đá quyền rơm. Lộc chẳng có Khoa, phù hoa danh lợi

Có Quyền không có Kỵ thì khó mà bền được, bởi vì nông nổi bồng bột không có

tâm cơ trù tính sâu xa nên hay phải vạ.

Lộc không có Khoa như có tiền mà vô danh, hay có Khoa không Lộc thì giống có kiến thức mà nghèo.

Cho dù trên dưới, phải trái, trước sau, các phái khác nhau, cân bằng là trọng

Mọi thứ xem trong Phi tinh đều quy về cân băng, nước. chảy chỗ trũng, lửa bén chỗ khô, mây bay theo rồng, gió bay theo cọp.

Vì vậy phải xét đủ cả Lộc, Quyền, Khoa, Kỵ để khai thác đều nằm đầy đủ thông tin.

Luôn giữ tâm niệm mọi thứ rồi cũng đổ về chỗ cân bằng, tri còn chuyển động là còn chưa cân bằng. Còn thiên lệch là tài phú còn chuyển động.

Cung trung hữu khí, xét ở thiên can, nguy biến bình an, cần xem nhị hợp

Trong cung có Can triển khai thành tứ hóa tượng nên gọi là Can khí.

Khi xét Thiên Can phải xét Thiên Can nhị hợp. Ví dụ: Bính hợp Tân thì xét Bính cũng phải xét Tân.

Lương Phái Dễ Hiểu – Alex Alpha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You missed