• CN. Th5 26th, 2024

Tử Vi Bắc Phái Phi Tinh

Tử vi là môn khoa học thống kê.

Top Tags

XEM VẬN THĂNG QUAN TIẾN CHỨC TAI HỌA QUAN TRƯỜNG (P1) YẾU LĨNH

ByHoa Mai

Th7 26, 2023
thang quan

1. Yếu lĩnh nằm ở trung hòa, thái quá thành ra bất cập. Vì đi thêm một bước mà tất cả đúng thành sai.

2. Sự việc không sửa được ở hiện tại và tương lai thì phải sửa ở quá khứ. Khi đó đã kết thành họa. Sự việc còn thể thay đổi được, gọi là điềm.

3. Về tứ hóa xem ở Quyền, trên cơ sở Lộc và Kỵ bình ổn. Tha ngã, thể dụng, nội ngoại tương hòa.

4. Quản được Quyền thì làm quan có thực quyền, không quản được thì làm quan không có thực quyền.

5. Quyền phải đi với Kỵ hợp lý, không nắm được Kỵ thì quyền là nhỏ mà chỉ được danh. Nhiều Kỵ ít Quyền thì bị họa vì quyền, bản thân cũng là người gây thù chuốc oán nhiều.

6. Nắm được các tổ hợp Lộc Quyền, Lộc Khoa, Lộc Kỵ, Quyền Khoa, Quyền Kỵ, Khoa Kỵ có xu hướng làm gì.

7. Về thiên can, Canh, Tân nặng về hình phạt; Nhâm, Quý nặng về tù đày. Canh, Tân ngại Kỵ; Nhâm, Quý thích Quyền.

8. Họa quan trường của Nhâm liên quan đào hoa, của Quý liên quan tiền tài.

9. Quyền của Giáp, Ất, Bính, Đinh tự nhiên và nhẹ nhàng, Quyền của Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý phải nỗ lực tương tác với con người với xã hội rất nhiều, đôi khi hàm ý là lừa đảo quyền mưu.

10. Về cung chức, coi trọng phụ tật, Thìn Tuất khi xem tù đày.

11. Cung khí số vị là cung quan, luôn cho biết vận khí cát hung của cung mệnh tương ứng.

12. Về tinh diệu, nhìn ở tử, Vũ, Liêm, và Sát, Phá, Tham. Nếu cân bằng sẽ không bị họa hình ngục.

13. Cách cục phát quan: Lộc, Quyền nhiều, chuyển Kỵ hợp lý.

14. Cách cục hình ngục: Kỵ nhiều nhưng bế tắc, nhận phi Lộc, Quyền tới.

15. Cách cục tham quan mà có kết cục tốt: Kỵ nhiều mà thông suốt, điểm xuyết Lộc, Quyền.

16. Cách cục thanh quan rơi đầu: Lộc, Quyền nhiều, mà Kỵ bế tắc.

17. Hình ngục cũng xem được ở cung phúc. Người không kiểm soát được cảm xúc sẽ dễ phạm hình ngục.

18. Nếu như phạm Liêm, Tham, Âm, Cự, đa Kỵ tự Kỵ, có phảng phất can Nhâm, đề phòng sắc giới phạm ngục hình.

19. Quyền nên ám tàng thu ẩn lại thì bền, Quyền lộ thì hao tán rất nhanh. Kỵ nên ám tàng thu ẩn lại thì lâu, Kỵ lộ thì họa đang chờ trước ngõ.

20. Trung hào biến và Nghịch thủy Quyền.

Lương Phái Dễ Hiểu – Alex AlPha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You missed