• T3. Th6 18th, 2024

Tử Vi Bắc Phái Phi Tinh

Tử vi là môn khoa học thống kê.

Top Tags

Blog

Your blog category

  • Home
  • Cung Mệnh Phi Hóa Quyền

Cung Mệnh Phi Hóa Quyền

Cung Mệnh Tự hóa Quyền: Nhiệt tình nhưng nông nổi. Cần thận mất kiểm soát bản thân mà gây ra hậu đáng tiếc. Làm việc ban đầu nhiệt tình nhưng…

Cung Mệnh Phi Hóa Lộc

Cung Mệnh Tự hóa lộc Tính cách vui vẻ lạc quan cởi mở hòa đồng tích cực, nhiều ý tưởng sáng tạo. Tuy nhiên, để phòng sự bát nháo vô…

Yếu Lĩnh Khâm Thiêm Tứ Hóa

Tứ hóa phái khâm thiêm dù bạn xem theo cách nào thì bạn cũng phải trả lời được những vấn đề trên. Yếu lĩnh số 1: Xác định rõ chủ…

Giờ sinh âm lịch xác định như thế nào? Giờ Sóc là Gì?

Với kiến thức về LỊCH PHÁP, mọi người sẽ không còn đưa ra những phát ngôn không logic như việc sinh ở Việt Nam rồi di cư sang Mỹ lại…

Ý nghĩa mở rộng cung chức

Ý nghĩa 12 cung chức được mở rộng dựa trên cơ sở khái niệm “Dụng diễn vu Thể”. Chỉ sử dụng tượng nghĩa cơ bản của 12 cung sẽ không…

Nhất Lục Cộng Tông

Tử Vi đẩu số phi tinh dùng 4 câu nói sau để khái quát: Nhất lục cộng tông, Khí số tại cửu, Cung vị điệp dụng, Tứ hóa cát hung.…

Tử vi và số, mệnh

Tử vi, Mệnh và số? Khi nhập môn tử vi, nhiều người đặt ra câu hỏi: “Nếu đã có tên là tử vi đẩu số, vậy “Số” của nó nằm…

Tha Ngã Cung _ Góc nhìn từ khâm thiêm tứ hóa

Tha là người, ngã là ta. Tha ngã là một cặp âm dương, tương đồng với chủ khách và thể dụng. Đây là một mẩu chốt phân định trong Khâm…

You missed