• CN. Th5 26th, 2024

Tử Vi Bắc Phái Phi Tinh

Tử vi là môn khoa học thống kê.

Top Tags

Blog

Your blog category

  • Home
  • P2- PHONG THỦY DƯƠNG TRẠCH TỪ CÁI NHÌN TỬ VI TỨ HÓA PHI TINH

P2- PHONG THỦY DƯƠNG TRẠCH TỪ CÁI NHÌN TỬ VI TỨ HÓA PHI TINH

Xem thêm PHONG THỦY DƯƠNG TRẠCH P1 Tọa âm hướng dương là tọa Khoa Kỵ và hướng về Lộc Quyền. Những khu vực âm trong dương trạch nên có Khoa…

P1- PHONG THỦY DƯƠNG TRẠCH TỪ CÁI NHÌN TỬ VI TỨ HÓA PHI TINH

Đại cương Phong Thủy Dương Trạch Ngôi nhà cũng có nhiều điều tương đồng như con người. Con Người cần cung cấp và tiếp nhận năng lượng, tài nguyên và…

Luận Tính Cách

Nguyên tắc luận tính cách Cung tính cách là ba cung mệnh, tật, phúc với mối quan hệ nhất lục cộng tông. Nếu mệnh là 1 thì tật là 6,…

Ý NGHĨA PHI HÓA KỴ

Ý Nghĩa, hình thượng Hóa Kỵ? Hóa Kỵ là Lão Âm của tứ tượng trong Bát Quái, đại diện mùa Đông, thuộc tượng Thủy vượng, vạn vật thu tàng, ẩn…

Ý NGHĨA PHI HÓA KHOA

Ý nghĩa, tượng Hóa Khoa Hóa Khoa là Thiếu Âm của tứ tượng trong Bát Quái, đại diện mùa Thu, thuộc tượng Kim vượng, vạn vật phát triển mạnh mẽ…

Ý NGHĨA PHI HÓA QUYỀN

Ý nghĩa, tượng hóa quyền Hóa Quyền là Lão Dương của tứ tượng trong Bát Quái, đại diện mùa Hạ, thuộc tượng Hỏa vượng, vạn vật phát triển lớn mạnh.…

Ý NGHĨA PHI HÓA LỘC

Ý nghĩa, tượng hóa Lộc Hóa Lộc là Thiếu Dương của tứ tượng trong Bát Quái, đại diện mùa Xuân, thuộc tượng Mộc vượng, vạn vật sinh sôi, nảy nở,…

HÓA LỘC CHUYỂN KỴ

Ý NGHĨA PHI HÓA LỘC CHUYỂN KỴ – Cung A hóa Lộc nhập cung B (ta giỏi kiếm tiền) – Cung B chuyển Ky nhập cung C (tiền tích lũy…

You missed