• CN. Th5 26th, 2024

Tử Vi Bắc Phái Phi Tinh

Tử vi là môn khoa học thống kê.

Top Tags
Tu hoa quyen

a. Mệnh cung Tự hóa Quyền:

Người đó thường khi khoang và tự tin quá mức. Thường trở thành tự phụ, tự mãn nhưng lại thiếu năng lực thực sự nhưng thiếu khả năng thật sự. Tự hóa chỉ là cơ chế tự phản ứng, thiếu khả năng thực sự.

b. Huynh đệ cung Tự hóa Quyền:

Anh em thường là người kiêu căng, không gắn kết và định kiến. Người đó thường có được sự hỗ trợ lớn về tài chính, nhưng thiếu khả năng quản lý dẫn đến tiêu xài hoang phí.

c. Phu thê cung Tự hóa Quyền:

Người phối ngẫu có thể ý chí mạnh mẽ, bướng bỉnh và định kiến. Cuộc sống hôn nhân thường có tranh chấp, cãi vã.

d. Tử tức cung Tự hóa Quyền:

Con cái khó dạy bảo. Trong quan hệ làm ăn, chỉ nên quan hệ ngắn hạn.

e. Tài bạch cung Tự hóa Quyền:

Dòng tiền biến động mạnh. Kết cấu này thích hợp đầu cơ, sử dụng chiến lược có tính tạm thời, linh hoạt. Thường không có chiến lược dài hạn.

f. Tật ách cung Tự hóa Quyền:

Biểu hiện người đó có lối sống năng động, ưa thích các hoạt động thể thao. Tuy nhiên, người đó thường bốc đồng, dễ bị chấn thương tai nạn.

g. Thiên di cung Tự hóa Quyền:

Người đó khoe khoang thiếu thực chất.

h. Giao hữu cung Tự hóa Quyền:

Kết cấu này khá tốt, bạn bè, đồng cấp thường hữu ích (trong thời gian ngắn). Giao hữu có thể khoe khoang và đòi hỏi.

i. Sự nghiệp cung Tự hóa Quyền:

Quyền lực không bền. Người đó thường nắm bắt xu hướng và tham gia các công việc có tính năng động

j. Điền trạch cung Tự hóa Quyền:

Gia đình bất hoà, hay tranh cãi.

k. Phúc cung Tự hóa Quyền:

Người đó tự phụ nhưng thiếu tài năng thực sự

l. Phụ mẫu cung Tự hóa Quyền:

Đời sống tại tiếng thị phi. Bố mẹ thường khoe khoang đa hư thiểu thực. Người đó thường học rất nhanh nhưng thiếu khả năng nắm bắt chi tiết.

Lương Phái Dễ Hiểu – Alex Alpha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You missed