• CN. Th5 26th, 2024

Tử Vi Bắc Phái Phi Tinh

Tử vi là môn khoa học thống kê.

Top Tags
tu hoa khoa

a. Mệnh cung Tự hóa Khoa:

Người đó cả tin, dễ bị lợi dụng chi phối.

b. Huynh đệ cung Tự hóa Khoa:

Anh em xử sự hòa nhã.Người đó có khả năng quản lý tài chính tốt.

c. Phu thê cung Tự hóa Khoa:

Người phối ngẫu đa sâu đã cảm, và cách người đó. Có xu hướng đào hoa.

d. Tử tức cung Tự hóa Khoa:

Con cái dễ dạy bảo nhưng đa sầu.

e. Tài bạch cung Tự hóa Khoa:

Thu nhập nhỏ, ổn định, đều đặn, mặc dù người đó có thể gặp trở ngại nhỏ.

f. Tật ách cung Tự hóa Khoa:

Người đó tự ám thị về các vấn đề sức khỏe và vệ sinh.

g. Thiên di cung Tự hóa Khoa:

Người đó giao dịch, di chuyển cẩn trọng, thường quá quan tâm đến thể diện,mặt mũi.

h. Giao hữu cung Tự hóa Khoa:

Quan hệ bạn bè đa phần xã giao, bề mặt, không có thâm giao, tuy thế cũng có lợi cho người đó.

i. Sự nghiệp cung Tự hóa Khoa:

Thường làm công ăn lương thường theo đuổi các công việc có thiên hướng văn chương nghệ thuật.

j. Điền trạch cung Tự hóa Khoa:

Gia đình có danh tiếng tốt, quan tâm đến thể diện gia đình.

k. Phúc cung Tự hóa Khoa:

Người đó đa sầu đa cảm, thiếu quyết đoán.

I. Phụ mẫu cung Tự hóa Khoa:

Phụ mẫu là tướng mạo cung, người đó do đó có vẻ ngoài sang trọng đạo mạo. Người đó thường có quan hệ tốt với người già, cấp trên, chính quyền.

Lương Phái Dễ Hiểu – Alex Alpha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You missed