• CN. Th5 26th, 2024

Tử Vi Bắc Phái Phi Tinh

Tử vi là môn khoa học thống kê.

Top Tags

Xem Phúc Khí May Mắn, Thọ Yểu, Tài Hoa

ByHoa Mai

Th7 20, 2023
tuoi tho

Nguyên tắc xem Phúc Khí, Thọ Yểu, Tài Hoa

Tuổi thọ dài ngắn, cần xem phúc khí. Xuyến liên các cung phúc đức, thiên di, tử nữ quyết định phúc thọ. Nếu phúc dày, thì cho dù gặp nhiều kiếp nạn cũng sẽ qua khỏi. Ba cung căn khí được xây dựng xoay quanh cung phúc, nếu phúc là 1 thì tử là 6 vì tử là tật của phúc, và di là 9 vì di là quan của phúc, di là khí số vị của phúc. Cho nên ba cung phúc di tử hàm ý xem phúc khí của người đó, phúc dày hay mỏng cho biết may mắn hay xui xẻo. Cung căn khí cũng dùng để xem tài hoa của đời người. Qua đây ta thấy người xưa coi tài hoa là điều gắn với sự bẩm sinh, sự may mắn trời ban. Có tài hoa chính là có phúc. Nếu ba cung tật ách xoay quanh cung mệnh thì ba cung căn khí xoay quanh cung phúc. Xuyến liên cung căn khí nhiều Lộc là có nhiều may mắn, nhiều Kỵ là có nhiều xui xẻo, lại gặp tượng Lộc xuất Kỵ xuất thì may mắn và xui xẻo đó không chỉ là xu hướng tiềm năng mà được biểu lộ được hiện thực hóa ra sự việc sự kiện.

Thực hành xem Phúc Khí, Thọ Yểu

Ví dụ cách tính toán phúc dày hay mỏng:

Một, hóa Lộc năm sinh tại Thái Âm tọa phụ mẫu, chuyển tân Văn Xương hiệp Lộc nhập thiên di, được một Lộc.

Hai, thiên di giáp Liêm Trinh Lộc nhập mệnh, lại được thêm một Lộc nữa.

Ba, mệnh hóa Thái Dương Lộc ở giao hữu, phúc hóa Thiên Lương Lộc ở giao hữu hội Tật ách quyền, chuyển Tham Lang Kỵ hiệp song Lộc đến phúc đức, lại có thêm hai Lộc một quyền.

Tổng cộng, phúc được 4 Lộc và 1 quyền, chắc chắn không phải là đoản mệnh rồi, có thể thọ đến 70. Nhưng phúc đức cũng gặp phá hoại, cho nên cần phải tích đức, duy trì tập thể dục dưỡng sinh bằng không lúc về già sức khỏe sẽ rất kém.

Giáo Trình Phi Tinh Lương Phái – Alex Alpha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You missed