• T7. Th5 25th, 2024

Tử Vi Bắc Phái Phi Tinh

Tử vi là môn khoa học thống kê.

Top Tags

Luận Lục thân (Bố mẹ anh chị em con cái)

ByHoa Mai

Th7 20, 2023
luc than

Lá số tử vi có 12 cung trong đó có 6 cung chủ nhân vật là: mệnh, bào, phu thê, tử tức, giao hữu, phụ mẫu; có 2 cung chủ vật là: tài bạch và điền trạch; có 4 cung chủ sự việc là: sự nghiệp, thiên di, phúc đức, tật ách.

Lá số nguyên bàn lập cực tại mệnh từ đó có 11 cung chức còn lại là: bào, phu thê, tử tức, tài bạch, tật ách, thiên di, giao hữu, sự nghiệp, điền trạch, phúc đức, phụ mẫu. Tương tự như vậy nếu lập cực tại cung tật ách thì điền trạch là tài bạch của tật ách và bào là sự nghiệp của tật ách. Mệnh tài quan là tam phương chủ sự cấp quản thì điền tật bào là tam phương chủ sự thu tàng. Tài thu tàng về điền. Tài là tiền mặt thì điền là tài sản. Sự nghiệp thu về bào. Sự nghiệp là tính chất công việc thì bào là thành tựu hiện hữu (thấy được, kể được, gọi tên được) của sự nghiệp. Tương tự lập cực từ cung phụ mẫu thì cung giao hữu là sự nghiệp của phụ mẫu, cung tật ách là thiên di của phụ mẫu. Chúng ta có thể lập cực từ bất kỳ cung nào nhưng mỗi lần lập cực thì lại càng xa rời ý nghĩa nguyên thủy. Ví dụ lá số nguyên bàn lập cực tại mệnh, nếu lập cực tại cung phụ mẫu là một lần xa ý nghĩa nguyên thủy, sau đó lại lập cực từ cung tài bạch của phụ mẫu (tức là cung tử nữ nguyên thủy) là một lần nữa ra rời nguyên cực là cung mệnh nguyên thủy. Sau ba lần lập cực thì cung tử nữ của mệnh đã trở thành cung tài bạch của cung phụ mẫu của mệnh. Tất nhiên càng ra rời nguyên cực thì độ chính xác càng kém đi, đó là điều cần chú ý khi lập cực.

Cho nên khi ta bàn luận lục thân (luận việc của người thân bằng lá số của mình) có khái niệm hồi quy thái cực. Ví dụ cung phụ mẫu là cung dậu. Nếu cung sửu Hóa Kỵ hoặc Hóa Kỵ chuyển Kỵ nhập cung hợi xung cung tị, mà muốn luận khi lập cực tại phụ mẫu, thì sự ảnh hưởng từ phụ mẫu như sau sự nghiệp của phụ mẫu (cung sửu) Hóa Kỵ chuyển Kỵ nhập cung điền trạch của mệnh xung cung tử tức của điền. Cung phát động phi hóa luận theo cung của phụ mẫu (sự nghiệp của phụ mẫu), nhưng cung đón nhận phi hóa phải là cung tính theo mệnh nguyên thủy (điền và tử của mệnh nguyên thủy). Đó chính là tá bàn luận lục thân.

Ngoài ra tượng ý của các cung cần để ý như sau:

Cung huynh đệ chủ anh trai thứ nhất trong gia đình (trừ mình ra nếu mình là nam, thì người anh em trai lớn nhất trong số anh em trai còn lại là cung huynh đệ), từ cung đó tính ngược chiều kim đồng hồ lần lượt là các anh em trai trong gia đình.

Cung phụ mẫu chủ người chị em lớn nhất trong gia đình (trừ mình ra nếu mình là nữ). Từ đó tính thuận chiều kim đồng hồ lần lượt là các chị em gái trong nhà.

Cung huynh đệ còn chủ mẹ đẻ của mình, vì đó là cung thê của cung phụ mẫu. Cung phụ mẫu là cha đẻ của mình.

Cung huynh đệ còn là bố vợ hoặc bố chồng mình vì cung huynh đệ là cung phụ mẫu của phu thê.

Cung tử nữ là mẹ vợ hoặc mẹ chồng mình, vì đó là cung thê của cung bố vợ mình.

Cung tử nữ là con trai đầu của mình, cung tài bạch là con trai thứ hai. Cứ thế tính ngược chiều kim đồng hồ các con trai tiếp theo.

Cung huynh đệ là con gái đầu của mình, cung mệnh là con gái hai cứ thế đi thuận chiều kim đồng hồ các con gái tiếp theo.

Tương tự như vậy thì ông nội mình ở cung phúc đức (cung phụ mẫu của phụ mẫu mình). Bà nội mình tức thê của ông nội tức cung mệnh.

Bà ngoại mình tức mẹ của mẹ đẻ mình là cung phu thê (cung huynh đệ của huynh đệ mình tức cung mẹ của mẹ mình).

Giáo Trình Phi Tinh Lương Phái – Alex Alpha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You missed