• CN. Th5 26th, 2024

Tử Vi Bắc Phái Phi Tinh

Tử vi là môn khoa học thống kê.

Top Tags

KHÁI QUÁT Ý NGHĨA TỰ HÓA

ByHoa Mai

Th7 20, 2023
tu hoa

1. Khái quát về Tự hóa:

Tự hóa có tính phản ứng, tức thời và thường không ổn định. Khi có Tự hóa trong tam hợp mệnh và tài, quan, người đó thường trải nghiệm nhiều biến động. Vì vậy mệnh cách này thường không hợp kinh thương. Nếu tam hợp điền, tật, bào có Tự hóa, người đó với gia đình duyên phận không tốt, không có hỗ trợ từ gia đình. Thu nhập không ổn định. Tự hóa nói chung không nên xuất hiện ở các cung lục thân, đặc biệt ở cung phu thê trong đa số trường hợp.

2. Phân loại tự hóa và ý nghĩa:

Tự hóa có hai loại là Tự hóa hướng tâm và Tự hóa li tâm. Cung Tý lưu xuất Kỵ sang cung Ngọ, đó là Tự hóa Kỵ hướng tâm. Cung Tý Tự hóa Kỵ tại Tý đó là Tự hóa Kỵ li tâm. Tự hóa hướng tâm hàm ý năng lượng đó được sử dụng có ích cho lá số.Tự hóa li tâm có hàm ý năng lượng đó bị phung phí ra ngoài lá số. Cung có Tự hóa li tâm, nhất là Tự hóa Kỵ, có xu hướng tự tách mình ra khỏi lá số.

Một cung có niên Lộc lại Tự hóa Lộc hướng tâm là cung đó sử dụng hiệu quả nguồn Lộc đó cho lá số. Một cung có niên Lộc lại Tự hóa Lộc li tâm là cung đó tiêu phung phí nguồn Lộc, nguồn Lộc bị tiêu hao nghiêm trọng. Tương tự như vậy, Tự hóa Khoa hướng tâm là người ham đọc sách ham học và hấp thụ được kiến thức từ kinh điển, từ thầy dạy. Tự hóa Khoa li tâm là người đó có khả năng tự sáng tác. Lá số có nhiều Tự hóa Khoa li tâm mà không có Tự hóa Khoa hướng tâm là người viết và nói tùy thích theo ý mình, có xu hướng lan man bừa bãi không có bài bản. Lá số có nhiều Tự hóa Khoa hướng tâm mà không có Tự hóa li tâm là người học vẹt, máy móc vào câu chữ kinh điển mà không có khả năng tự sáng tác. Tự hóa hướng tâm và Tự hóa li tâm cần phối hợp hài hòa.

Lương Phái Dễ Hiểu – Alex Alpha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You missed