• T7. Th5 25th, 2024

Tử Vi Bắc Phái Phi Tinh

Tử vi là môn khoa học thống kê.

Top Tags

Cung Mệnh phi Kỵ P2

ByHoa Mai

Th7 20, 2023
Cung menh phi hoa

h. Cung Mệnh hóa Kỵ nhập giao hữu cung

Mệnh cung hóa Kỵ nhập giao hữu, làm ta quan tâm để ý bạn bè, ta là người trọng nghĩa khí, sẵn sàng vì bạn bè mà nỗ lực là là người sẵn sàng vung tiền cho bằng hữu (xung huynh đệ khổ vị). Giao hữu tọa sinh niên Kỵ, ta mắc nợ giao hữu, thường bị liên lụy vì bằng hữu. Năng lực cạnh tranh của ta kém. Phải phó thác phụ thuộc vào người ngoài.

i. Cung Mệnh hóa Kỵ nhập sự nghiệp cung

Sự nghiệp cung chủ trạng thái làm việc, kiếm tiền hành nghiệp, vận khí vị. Mệnh cung hóa Kỵ nhập sự nghiệp, ta để ý sự nghiệp, nguyện vì sự nghiệp mà nỗ lực. Cho nên ta thường là chuyên gia chuyên chú vào sự nghiệp mà làm ảnh hưởng tình cảm vợ chồng (xung phu thê).

j. Cung Mệnh hóa Kỵ nhập điền trạch cung

Mệnh cung hóa Kỵ nhập điền trạch, làm ta để ý điền trạch và ta nguyện vì điền trạch mà nỗ lực. Biểu thị ta là mẫu người của gia đình, lấy gia đình làm trọng. Ta dễ là con trưởng. Điền trạch tọa sinh niên Kỵ, gia đình là trách nhiệm của ta, ta dễ là con trưởng, ta phải nỗ lực vì gia đình. Gia đình tình cảm bấp bênh. Gia đình kinh tế không dư dả. Hoàn cảnh sinh hoạt không tốt, cần cải thiện ánh sáng và thông gió cho ngôi nhà (Hóa Kỵ tượng là bế khí và tối).

k. Cung Mệnh hóa Kỵ nhập phúc đức cung

Mệnh cung hóa Kỵ nhập phúc đức, làm ta để ý phúc đức, là nguyện vì phúc đức mà nỗ lực. Cho nên ta ham hưởng thụ tinh thần mà cam lòng tiêu phí tiền bạc. Phúc đức tọa Kỵ thường lo phiên. Ta hay nghi ngờ xoi mói, cho nên không thể thoải mái tinh thần tùy duyên tự tại.

I. Cung Mệnh hoa Kỳ nhập phụ mẫu cung (Kỵ xuất)

Mệnh cung hóa Kỵ nhập phụ mẫu, cho ta để ý phụ mẫu, ta nguyện vì phụ mẫu mà nỗ lực. Ta là người con hiểu thuận. là thích đọc sạch nhưng là sách chuyên ngành hẹp hoặc sách chuyên sâu vào một vài lĩnh vực hẹp mà ta quan tâm. Nếu như là giao dịch tài chính cùng người khác thì dễ bị thiệt thòi. Ngã cung ky nhập tha cung tất nhiên là mất. Phải cẩn thận xử lý cùng văn khế ước (phụ mẫu chủ công văn). Tham gia tín dụng dễ bị bé hụi, bốc bát họ bị bể hụi. Dễ nghiêm túc thái quá, mặt không có biểu cảm (phụ mẫu là sắc mặt, tật ách của thiên di). Phàm bất luận cung nào hóa Kỵ nhập mệnh cung, tật ách, phúc đức đều là tìm đến ta đòi nợ. Cung nào đó hóa Kỵ nhập tà ách: Cung đó làm cho ta phải bận rộn, sự việc tới bắt ta phải giải quyết, ta phải làm, bởi vì đó chính là một phần trách nhiệm, nghĩa vụ, ta bất kể như thế nào cũng không thể thoái thác, Kỵ nhập tật thuộc về lao lực Cung nào đó hóa Kỵ nhập mệnh cung: Cung đó làm cho ta phải quan tâm hay bận tâm, cho dù ta không thèm nghĩ tới nó nữa, nó cũng sẽ chủ động xuất hiện trong lòng ta hoặc trong đầu ta, làm cho ta thủy chung ghi nhớ không nguôi, ta phải nghĩ biện pháp giải quyết nó, bởi vì nó là trách nhiệm của ta, cũng là nghĩa vụ của ta. Kỵ nhập mệnh thuộc về lao tâm. Cung nào đó hóa Kỵ nhập phúc đức: Cung đó làm cho ta phải than phiền, tật ách là thân, mệnh cung là tâm, phúc đức là linh. Linh là một loại bản tính, còn gọi là Tiên Thiên phúc cùng Hậu Thiên chi đức. Thân, tâm, linh sự không tách rơi, đều là phản ứng tâm tình. Mà linh cùng tâm phản ứng rất khó nhận, thầy Trương Thế Hiền hay dùng một chữ để hình dung đó là chữ “phiền”, phúc đức thuộc về cấp độ tâm linh, có thể nói là giống tâm, nhưng ở mức độ cao hơn. Cho nên dù ta không muốn nghĩ tới nó nữa, nó cũng sẽ chủ động xuất hiện ở trước mắt ta hoặc trong đầu ta, làm cho ta có nhiều phiền não, ta phải nghĩ biện pháp giải quyết nó, bởi vì nó là trách nhiệm của là, cũng là nghĩa vụ của ta. Thuộc về làm phiền

Lương Phái Dễ Hiểu – Alex Alpha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You missed