• T7. Th5 25th, 2024

Tử Vi Bắc Phái Phi Tinh

Tử vi là môn khoa học thống kê.

Top Tags

CÁCH XEM VẬN TIỀN TÀI P1

ByHoa Mai

Th7 25, 2023
tien bac

Tài bạch là vấn đề được quan tâm nhiều của đời người và cũng được tìm kiếm trong Tử vi. Với mỗi phái khác nhau, cách xem tài bạch cũng khác nhau nhưng chung vẫn là xem được hay mất, giữ được hay không giữ được, tự làm ra hay trên trời rớt vào túi v,v..

Trước hết, để nắm vững về cách xem tiền bạc hay mở rộng hơn mọi vấn đề sau này, các bạn cần nắm vững về Tha Cung và Ngã Cung, Ngã (ta) là cung vị nói về bản thân của đương số bao gồm: mệnh tài quan và điền tật bào. Tha cung bao gồm phụ tử nó và thể di phúc. Ở một số môn phái, có sự hoán đổi Tha – Ngã giữa cung phúc và cung bào nên tuỳ vào kinh nghiệm cá nhân và môn phái bạn theo đuổi linh hoạt trong lựa chọn sử dụng

I. YẾU LĨNH VÀ CÁCH XEM TÀI BẠCH

1. Lộc Kỵ nằm ở ngã cung.

2. Mệnh tật phúc có xuyến liên Lộc.

3. Tài điền/ mệnh phúc di có xuyến liên Lộc Quyền.

4. Tài,điền không phi Kỵ xung mệnh.

5. Tài, điền nằm các niên hóa, và phi tinh kỳ phổ quan trọng.

6, Điểm tụ Kỵ được phi Lộc của lưu niên xâm nhập.

7. Điểm tụ Lộc có chuyển Kỵ hợp lý

8. Các chính tinh Tham, Vũ, Cơ, CỰ, Liêm, Phá có xuyên Lộc với cung liên quan.

9. Phi Lộc vào cung Tự Kỵ.

10. Có nắm được 2 thiên can Mậu Kỷ, Giáp Quý không

11, Lộc là tiền, Kỵ cũng là tiền, nhưng tiền hóa Kỵ là nhờ mồ hôi và nước mắt, hoặc đi ép người mà có. Tiền hóa Kỵ phải xử lý nợ khéo, nếu không dễ vỡ nợ,

12. Thông thường mỗi 1 lá số chỉ có một cách cục cứng về tài bạch. Cách cục đó ảnh hưởng cả đời. Nếu không phá giải được thì cả đời vẫn vậy cho dù Đại vận ra sao.

13. Nếu tuần hoàn Lộc, cần xem đi qua cung nào, tinh diệu nào. Trên hành trình đó, có gặp niên hóa Tự hóa không hay trơn tuột?

14. Xét Khoa Quyền phải lấy Lộc Kỵ làm nền tảng, xét Lộc phải lấy Kỵ làm nền tảng.

15. Tài mạnh hơn quan: làm thuê. Quan mạnh hơn tài làm chủ.

16. Tĩnh nhiều động ít, thích hợp giữ tài sản lớn, đầu tư chậm, không thích hợp đầu tư nhanh.

17. Trong yếu, ngoài mạnh, vất vả bôn ba, tiền tài khó tụ.

18, Hóa lấy niên Lộc, cung lấy cung phúc, can lấy can Mậu (cờ bạc, hoặc tài chính dị lộ thì xem Quý).

19. Tốt nhất nên có đủ 3 loại hóa: niên hóa, tự hóa, phi hóa. 3 loại hóa có liên kết tự nhiên, và chuyển về cung liên quan.

20. Tiền tài bản chất đến từ tâm con người. Tâm phóng túng hay keo kiệt đều mang tới sự nghèo khó.

II. VÍ DỤ LÁ SÔ BIL GATES

Lá số cần nắm được niên Lộc và niên Kỵ. Ý nghĩa của yếu lĩnh này tức là hóa Lộc năm sinh và hóa Kỵ năm sinh đều ở ngã cung, và 2 hóa này không phá nhau. Đương nhiên là ở cung vị khác nhau thì cũng sẽ có điểm tốt khác nhau.

Ví dụ: hóa Lộc ở mệnh thì có duyên với tiền bạc, hóa Lộc ở tài thì dễ kiếm tiền, tiền bạc gần như không bao giờ hết. Hóa Lộc ở điền thì gia vận khá lên và có duyên với đất đai. Hóa Lộc ở bào thì tiền gửi ngân hàng nhiều (Bào là điền của tài). Qua đó ta thấy rõ ràng ở mệnh – tài – bào – điền thì tốt hơn các cung vị khác. Nhưng vì hóa Lộc và Tự hóa Lộc mang số 4 và 9 còn hóa Kỵ là 1 và 6 nên khi chuyển hóa theo Hà Đồ thì

  • 4*4 = 16 (6 là Kỵ)
  • 4*9 = 36 (6 là Kỵ)
  • 9*9 = 81 (1 là Kỵ)

Vậy thì cần xét thêm niên Kỵ để tìm đích đến của nguồn tiền. Chính vì thế, hóa Kỵ năm sinh cũng ở ngã cung thì mới có kết quả của việc sử dụng tiền tốt được. Xem ví dụ lá số Bill Gates:

Lá số Bill Gates có hóa Kỵ năm sinh ở mệnh, hóa Lộc ở thiên di, có đường chuyển Kỵ từ hóa Lộc năm sinh về mệnh. Tượng của nó là tiền bạc của thiên hạ (thiên di) chuyển hết về mệnh. Đây chính là ví dụ kinh điển về việc nắm được Lộc – Kỵ trong lá số. Ngoài ra, các lá số có hóa Lộc ở ngã cung cũng cần cẩn thận trong các Đại vận phi Kỵ vào hóa Lộc, chủ về Kỵ phá Lộc (Lộc đảo Kỵ) sẽ thành phá cách. Nhưng hóa Kỵ ở ngã cung thì lại không sợ. Đây chính là ưu điểm của việc có hóa Kỵ ở ngã cung.

LS Bill gates

Sự biểu hiện rõ nét về tài chính trên lá số của Bill Gates khi cung tài quản can Quý nhị hợp Mậu đều là các thiên can liên quan đến tiền bạc, tài nhị hợp điền trạch và phụ mẫu, cặp tài – điền, phụ – tài có mối quan hệ nhất lục cộng tông 1-6, tài có xu hướng quản 2 cung điền trạch và phụ mẫu, vì vậy khi xem tài chính ta cần chú ý kết hợp 2 cung này.

Niên Lộc tọa ở cung thiên di chuyển Kỵ về cung mệnh, mệnh tọa niên Kỵ, Lộc bên ngoài chuyển về mệnh, Lộc chảy về Kỵ, như vậy có thể luận rằng mệnh quản được hóa Lộc, nguồn lợi của xã hội chảy về mình.

Xét trục phúc – tài, tài can Quý làm cho Phá Quân tọa cung tử tức hóa Lộc, phúc can Kỷ làm cho Vũ Khúc tọa cung điền trạch hóa Lộc, phúc và tài phi hóa lưỡng đầu kiến Lộc 1 trục điền – tử, tài và điền là các cung biểu thị về vật chất, tài sản, Vũ Khúc, Phá Quân cũng đều là các sao tài tinh, phúc tài làm lợi cho điền – tử, cũng cho thấy sự thuận lợi, may mắn, giàu có trên con đường tài chính của ông. Cung phụ mẫu can Mậu có Tham Lang Tự hóa Lộc xuyến liên Lộc với cung mệnh.

Mậu hợp Quý hóa hoả, xét trên lá số có sao Thái Dương đóng tại cung quan lộc đồng cung Thiên Lương hóa Quyền, chính vì vậy công việc sự nghiệp khá quan trọng, góp phần tạo nên sự giàu có cho ông.

Bằng mối quan hệ Mậu – Quý, xuyến liên, ta có thể kết luận Bill Gates hoàn toàn quản được tài chính trên lá số mình bằng cách nắm vững sao Thái Dương. Có thể thấy tập đoàn của Bill Gates hoạt động với phương thức quang minh chính đại khá phù hợp với tượng Thái Dương Thiên Lương, liên quan đến hỏa nên ông làm về lĩnh vực công nghệ thông tin.

Dòng biến đổi hóa Lộc: Niên Lộc tọa di chuyển về mệnh, sau đó mệnh Tự hóa Lộc chuyển Kỵ về phúc, như vậy vòng chảy của Lộc đi qua trục phúc tài. Sau đó từ cung tài tiếp tục chuyển Kỵ về cung quan lộc. Cung quan lộc Tự hóa Kỵ chuyển Lộc về điền, điền lại Lộc chuyển Kỵ về niên Lộc. Do đó, có thể thấy dòng chảy của hóa Lộc chuyển từ di về mệnh sang phúc, quan, điền và cứ thế đi tuần hoàn, hóa Lộc có sự lưu chuyển, càng gia tăng sự rực rỡ khi gặp được hóa Quyền ở quan, sự vững chắc cốt lõi của hóa Kỵ ở mệnh, dòng chảy đi cường cung, đi qua các tài tinh. Điều này biểu thị rõ nét cho sự giàu có rực rỡ của ông. Phụ mẫu và phúc đức giữ vai trò quan trọng trong lá số. Phụ mẫu Tự hóa Lộc, vì vậy ông là người rất nổi tiếng và thừa hưởng tinh hoa của dòng họ và bố mẹ, khá may mắn trên con đường tạo dựng sự nghiệp, ông cũng làm nhiều hoạt động xã hội, giúp đỡ cộng đồng, làm từ thiện những đóng góp của ông mang lại giá trị nhân văn sâu sắc và được cả thế giới ngưỡng mộ.

Lương Phái Dễ Hiểu – Alex Alpha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You missed